Aktualności - Informacja

Przypominamy, że od 15 do 17 kwietnia trwają egzaminy ósmoklasisty. W związku z tym uczniowie klas I-VII nie mają lekcji, są to dla nich dni wolne od zajęć dydaktycznych. W szkole zapewniona jest opieka w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

zobacz również: