Aktualności - Rekrutacja do klas I

Od 19 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klas pierwszych spoza obwodu zgodnie z  zarządzenie Burmistrza Kietrza z 25 stycznia 2019.


    W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kietrz , określa się następujące terminy:

  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 20 lutego do 11 marca 2019r.;
  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,- termin: od dnia 12 marca do 19 marca 2019r.;
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;- termin: do dnia 22 marca 2019r.;
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 28 marca do 8 kwietnia 2019r.;
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych-termin: w dniu 12 kwietnia 2019r.

  W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Kietrz, określa się następujące terminy:

  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 18 kwietnia do 29 kwietnia 2019r.;
  •  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- termin: od dnia 30 kwietnia do 6 maja 2019r.;
  •  podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;- termin: w dniu 10 maja 2019r.;
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 14 maja do 22 maja 2019r.;
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych-termin: w dniu 24 maja 2019r.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KLASY I   PONIŻEJ DO POBRANIA

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...