informacje dla rodziców - Wsparcie pychologiczno - pedagogiczne podczas nauczania zdalnego

Prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego podczas zdalnego nauczania


Uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie szkoły ponadpodstawowej (Szkoła Branżowa i Liceum Ogólnokształcące) uczęszczający do ZS w Kietrzu w czasie nauczania zdalnego mają możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych/on - line z pegagogiem /psychologiem szkolnym.
Telefon służbowy nr: 503 988 719

Zapraszamy

zobacz również: