programy, akcje i projekty - Owoce i warzywa

Znalezione obrazy dla zapytania mleko w szkole

 

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W Polsce program skierowany jest do dzieci uczęszczających do szkół z klas klas I – V.
Aby skutecznie i trwale realizować nawyki żywieniowe – dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców, warzyw lub soków, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw, jak i w zajęciach praktycznych, np. przygotowując posiłki. 

 

zobacz również: