informacje dla rodziców - Plan lekcji

 

Klasa I a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   j.angielski

2.

 język angielski   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

4.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   wf   religia   edukacja wczesnoszkolna

5.

       religia    edukacja wczesnoszkolna

Klasa I b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna

2.

 edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   religia   edukacja wczesnoszkolna
4.

  religia

 wf  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna 

5.

     wf  informatyka   j.angielski

Klasa II a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  edukacja wczesnoszkolna  religia   edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

2.

  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  wf  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

4.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   j. angielski   j. angielski

5.

 religia    edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna  

 

Klasa II b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   religia   edukacja wczesnoszkolna

2.

  edukacja wczesnoszkolna  j. angielski   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

 edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

4.

  wf   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna

5.

   edukacja wczesnoszkolna   religia   j.angielski  

 

Klasa III a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j. angielski  religia   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

2.

 edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  wf

4.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  religia

5.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  j. angielski    

Klasa III b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

2.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  j. angielski

4.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  religia  wf

5.

  edukacja wczesnoszkolna  j. angielski      religia

 

Klasa III c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 religia  j. angielski   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

2.

  edukacja wczesnoszkolna  religia   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

4.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

5.

        edukacja wczesnoszkolna  wf

6.

        język angielski  

Klasa IV a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 wf  -----------  j. angielski  wf  j. polski

2.

 plastyka j. angielski  wf  wf  j. polski

3.

 informatyka  przyroda  przyroda  j.polski  religia

4.

 matematyka  religia  matematyka  matematyka  historria

5.

 matematyka  j. polski  j. polski  j. angielski  l. wychowawcza

6.

 muzyka        technika

Klasa IV b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 matematyka  historia wf  j. polski  wf

2.

 matematyka  przyroda  przyroda  j. polski  l. wychowawcza

3.

 religia  j. angielski  j. angielski  wf  j. polski

4.

 plastyka    j. angielski  wf  j. polski

5.

 muzyka    technika  matematyka  matematyka

6.

     j. polski  informatyka  religia

Klasa IV c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j. angielski  j. angielski  matematyka  j. polski j.polski

2.

 wf  j. polski  j.angielski  j.polski  j.polski

3.

 matematyka  religia  wf  l. wychowawcza  matematyka

4.

 muzyka  przyroda  przyroda  informatyka  matematyka

5.

 plastyka  religia  historia  wf  

6.

     technika  wf  

Klasa V a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

-------------------  matematyka  plastyka  j. polski  j. polski

2.

  matematyka  religia  matematyka  matematyka  technika

3.

 geografia  l.wychowawcza  wf  wf  informatyka

4.

 j.angielski  muzyka  j. polski  j. angielski  j. angielski

5.

 j. polski  historia  j. angielski  biologia  wf

6.

religia   j. polski    historia   wf

7.

         

Klasa VI a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 l. wychowawcza informatyka   j. angielski  wf dz /wf chł  wf dz /wf chł

2.

 wf dz /wf chł  historia  matematyka  religia  matematyka

3.

 j. angielski  muzyka  j. polski  plastyka  j. angielski

4.

 j. polski  geografia  wf dz /wf chł  matematyka  j. polski

5.

 matematyka  j. polski  historia  j. polski  technika

6.

   biologia    matematyka  

7.

  religia      

Klasa VI b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j. angielski  muzyka  ---------------  wf dz /wf chł  wf dz /wf chł

2.

 wf dz /wf chł  j. polski  j. polski matematyka  matematyka

3.

 j. polski  historia  l. wychowawcza  j. polski  j. polski

4.

j. angielski  plastyka  wf dz /wf chł  historia  j. angielski

5.

 technika  matematyka  matematyka  geografia  biologia

6.

 religia  informatyka  matematyka    

7.

 religia        

Klasa VI c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 wf dz /wf chł  biologia  matematyka  j. angielski  religia

2.

 technika muzyka  plastyka  wf dz /wf chł  wf dz /wf chł

3.

 matematyka j. polski  historia  l. wychowawcza  matematyka

4.

j. polski j. angielski  j. polski  j. polski geografia

5.

j. polski informatyka  wf dz /wf chł  matematyka  

6.

 j.angielski j. angielski  matematyka  historia  

7.

    religia      

Klasa VI d

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  wf dz /wf chł  -------------------   j. polski  biologia   matematyka

2.

 j. polski   j. polski  l. wychowawcza   wf dz /wf chł   wf dz /wf chł

3.

 muzyka  informatyka  historia  religia   j. polski

4.

 matematyka  j. angielski  technika  j. polski   matematyka

5.

religia  matematyka  wf dz /wf chł  historia matematyka

6.

 j. angielski  plastyka     geografia  

7.

  j. angielski        

 

Klasa VII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 muzyka  j. polski  informatyka   matematyka   j. niemiecki

2.

 j. polski   matematyka  geografia   j. angielski  geografia

3.

 matematyka   j. angielski  j. polski   matematyka  wf dz /wf chł

4.

 wf dz /wf chł  fizyka  j. angielski  chemia  wf dz /wf chł

5.

  wf dz /wf chł  biologia biologia  j. polski   j. angielski

6.

historia  historia  religia  l. wychowawcza  religia

7.

 plastyka  chemia  j. niemiecki  fizyka  j. polski

8.

    wf dz /wf chł  wf dz /wf chł  wf dz /wf chł  

9.

   wf dz /wf chł  wf dz /wf chł  wf dz /wf chł  

 

Klasa VII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j. niemiecki    j. angielski   j. angielski  chemia  matematyka

2.

l. wychowawcza   fizyka    historia  plastyka  informatyka

3.

 historia    j. angielski  wf dz /wf chł  biologia   j. polski

4.

 j. polski  wf dz /wf chł   j. polski   geografia  religia

5.

 geografia  wf dz /wf chł  matematyka   j. polski  biologia

6.

 matematyka  chemia  fizyka   j. angielski  j. niemiecki

7.

 muzyka   j. polski religia  matematyka wf dz /wf chł

Klasa VII c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

geografia  fizyka  historia  informatyka   l. wychowawcza

2.

 muzyka  j. angielski  j. angielski biologia  plastyka

3.

 j. polski   j. polski  wf dz /wf chł  historia  matematyka

4.

 j. niemiecki  wf dz /wf chł  maematyka   matematyka  biologia

5.

 chemia  wf dz /wf chł   j. niemiecki  fizyka   j. polski

6.

 matematyka   j. angielski   religia  j. polski  chemia

7.

 religia  geografia  j. polski   j. angielski  wf dz /wf chł

Klasa VIII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  j. niemiecki  historia  geografia   matematyka   matematyka

2.

 wos   j. polski  j. polski   informatyka  dz

3.

 j. polski  wos  matematyka  chemia  wf dz /wf chł

4.

 wf dz /wf chł  chemia  religia  biologia  wf dz /wf chł

5.

 wf dz /wf chł  fizyka  j. niemiecki  historia  edb

6.

 matematyka  l. wychowawcza  j. angielski   j. polski   j. angielski

7.

  j. polski  fizyka   matematyka  religia   j. angielski

Klasa VIII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 chemia  wf dz /wf chł  matematyka  wos   religia

2.

 j. angielski  informatyka  wos  historia   matematyka

3.

 wf dz /wf chł  fizyka   j. angielski  geografia  dz

4.

 historia  matematyka  edb   j. polski   j. polski

5.

 matematyka   j. polski   j. polski   matematyka  wf dz /wf chł

4.

 j. polski   j. angielski  biologia  religia  wf dz /wf chł

7.

 j. niemiecki  j. niemiecki   fizyka  l. wychowawcza   chemia

Klasa VIII c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 wos  wf dz/wf chł  j. polski  matematyka   j. angielski

2.

  j. niemiecki  historia  j. angielski   j.polski  j.polski

3.

 w.f. dz / w.f. chł  religia  matematyka   matematyka  geografia

4.

  matematyka   j. polski  matematyka  wos  informatyka

5.

 j. niemiecki  chemia  edb  chemia  wf dz / wf chł

6.

 j. angielski   fizyka  j. polski  fizyka  wf dz / wf chł

7.

 l. wychowawcza  biologia  dz  historia  religia

8.

         

Klasa I LO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 wos  j. angielski  wf dz / wf chł  j. polski  informatyka

2.

 matematyka

 chemia  wf dz / wf chł  matematyka  j. polski

3.

 j. polski  biologia  j. polski   j. angielski  matematyka

4.

 j. angielski  l. wychowawcza  matematyka  geografia  j. niemiecki

5.

 historia   informatyka  religia edb  religia

6.

 fizyka  matematyka  j. niemiecki  wf dz / wf chł  

7.

 fizyka  filozofia  historia    

8.

         

Klasa II A LO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

informatyka  biologia  wf dz / wf chł  informatyka  j. polski

2.

 chemia  biologia  wf dz / wf chł  j. angielski  j. polski

3.

 matematyka  j. angielski  pp  geografia  religia

4.

 historia  historia  geografia  religia  wos

5.

 j. angielski  matematyka  matematyka  fizyka  matematyka

6.

 j. niemiecki  j. niemiecki  j. polski  wf dz / wf chł  matematyka

7.

 chemia  informatyka  j. polski  fizyka  l. wychowawcza

8.

 fizyka        

Klasa II B LO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j angielski  historia  wf / wf  matematyka  historia

2.

 j. angielski  j.angielski  wf / wf  wos / chemia  matematyka

3.

 j. niemiecki  wos / chemia  j. angielski  j. polski  religia

4.

 geografia / chemia  j. polski  j. niemiecki  religia  matematyka

5.

 j. polski  georgafia / biologia  wos / biologia  j. angielski  geografia / chemia

6.

 --------- / chemia  l. wychowawcza  j. polski  wf / wf  wos / biologia

7.

   matematyka  ----------- / biologia  geografia / ---------   --------/ biologia

8.

         

Klasa III  LO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

7.

         

8.

         

Klasa I  BR

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

     l. wychowawcza  -------------------  matematyka

2.

     wf  geografia  matematyka

3.

     j. polski  nformatyka  pp

4.

     pp  wf  edb

5.

     religia  wf  religia

6.

     biologia  fizyka  j. polski

7.

     j. angielski  historia  j. angielskii

8.

         

Klasa II A BR

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

   -------------------  historia    

2.

   wf / wf  matematyka    

3.

   wf / wf  religia    

4.

   biologia  j. polski    

5.

   religia  j. angielski    

6.

   geografia  wf / wf    

7.

   j. angielski  matematyka    

8.

   j. polski  l. wychowawcza    

Klasa II B BR

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

   j. polski  matematyka    

2.

   wf / wf  pp    

3.

   wf / wf  religia    

4.

   matematyka  historia    

5.

   religia  pp    

6.

   j. angielski  wf / wf    

7.

   l. wychowawcza  j. polski    

8.

     j. angielski    

Klasa III BR

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

   -----------------  religia    

2.

   -----------------  religia    

3.

   j. polski  matematyka    

4.

   j. angielski  wos    

5.

   l. wychowawcza  j. polski    

6.

   wf / wf  matematyka    

7.

   wf / wf  wf / wf    

8.

         

zobacz również: