informacje dla rodziców - Plan lekcji

Znalezione obrazy dla zapytania plan lekcji


                                Klasa I a


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 religia ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. WF ed. wczesnoszk.
2 ed. wczesnoszk. j. angielski zaj. komputerowe ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk.
3 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. religia
4 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk.  ed. wczesnoszk.
5  WF  -------- WF  j. angielski ---------

                                Klasa I b


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 ed. wczesnoszk. j. angielski zaj. komputerowe WF ed. wczesnoszk.
2 religia ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk.
3 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk.
4 ed. wczesnoszk. WF ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. religia
5 WF -------- j. angielski  ed. wczesnoszk. ------------

                              

                                Klasa II a


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. angielski WF WF ed. wczesnoszklna WF
2 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
3 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszklna ed. wczesnoszkolna
4 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna zajęcia komputerowe j. angielski
5  basen religia  ed. wczesnoszkolna  religia  

                   

   

   

   Klasa II b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna WF
2 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna WF WF ed. wczesnoszkolna
3 religia j. angielski ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
4 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna zaj. komputerowe j. angielski ed. wczesnoszkolna
5  basen ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna    religia

                             

  Klasa II c


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 ed. wczesnoszkolna religia j. angielski ed. wczesnoszkolna zaj. komputerowe
2 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna WF ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
3 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
4 ed. wczesnoszkolna basen  ed. wczesnoszkolna religia ed. wczesnoszkolna
5  ed. wczesnoszkolna    ed. wczesnoszkolna WF j. angielski

                         

      Klasa III a


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 ed. wczesnoszkolna WF ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
2 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna j. angielski ed. wczesnoszkolna zaj. kopmuterowe
3 j. angielski ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna religia WF
4 WF religia ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
5   basen ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna

                               

                                      Klasa III b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 ed. wczesnoszkolna WF ed. wczesnoszkolna j. angielski ed. wczesnoszkolna
2 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna religia ed. wczesnoszkolna
3 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna j. angielski ed. wczesnoszkolna WF
4 WF basen ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna zaj. komputerowe
5  ed. wczesnoszkolna   ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna

 

Klasa III c

      Poniedziałek           Wtorek                      Środa                      Czwartek                 Piątek                    
1 ed. wczesnoszkolna WF ed. wczesnoszkolna religia ed. wczesnoszkolna
2 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna j. angielski ed. wczesnoszkolna
3 ed. wczesnoszkolna religia ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna WF
4 WF ed. wczesnoszkolna j. angielski ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
5    basen zaj. komputerowe ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
           

Klasa IV a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 matematyka matematyka j. angielski matematyka j. angielski
2 matematyka religia j. angielski j. polski WF
3 l. wychowawcza j. polski zaj. techniczne WF matematyka
4 j. polski j. polski muzyka WF przyroda
5  historia basen j. polski przyroda plastyka
6 WF   informatyka religia  

                                 Klasa V a


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
2          
3          
4          
5          
6     -------------- -------------  
7 -------------- -------------- -------------- ------------- -----------------

              

                                   Klasa V b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7 ------------- -------------- -------------- -------------- ----------------

                                

 Klasa V c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
2          
           
           
           
           
           

Klasa VI a   

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
2          
3          
           
           
           
           

 Klasa VI b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
2          
           
           
           
           
           

    

                             

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
2          
           
           
           
           
           

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
2          
           
           
           
           
           

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
2          
           
           
           
           
           
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
2          
           
           
           
           
           
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
2          
           
           
           
           
           

Klasa V a 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
           
           
           
           
           
           

                                                 

                                Klasa V b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
           
           
           
           
           
           

                                 Klasa

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
           
           
           
           
           
           

a                                       

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1          
           
           
           
           
           
           

 

                                               Klasa VI

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 plastyka w-f matematyka    
           
           
           
           
           
           

 

                                                  Klasa VI c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Piątek

           
           
           
           
           
           
           

                               Klasa VII a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
           
           
           
           
           
           
           

                                 Klasa VII b     

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
           
           
           
           
           
           
           

                                     Klasa VII c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
           
           
           
           
           
           
           

            Klasa VIII a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
           
           
           
           
           
           
           

                Klasa VIII b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek     Piątek
           
           
           
           
           
           
           


                             

zobacz również: