informacje dla rodziców - Plan lekcji

 

Klasa I a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

religia

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

w.f

ed. wczesnoszkolna

2.

ed. wczesnoszkolna

j. angielski

zaj. komputerowe

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

3.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

religia

4.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

5.

w.f

----------------------

w.f

j. angielski

----------------------

Klasa I b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

ed. wczesnoszkolna

j. angielski

zaj. komputerowe

w.f

ed. wczesnoszkolna

2.

religia

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

3.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

4.

ed. wczesnoszkola

w.f

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

religia

5.

w.f

--------------------

j. angielski

ed. wczesnoszk.

--------------------

Klasa II a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

j. angielski

w.f

w.f

 ed. wczesnoszklna

w.f

2.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

3.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

4.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

j. angielski

5.

basen

religia

ed. wczesnoszkolna

 religia

------------------

 

Klasa II b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

 ed. wczesnoszklna

w.f

2.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

w.f

w.f

ed. wczesnoszkolna

3.

religia

j. angielski

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

4.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

zaj. komputerowe

j. angielski

 religia

5.

basen

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

----------------------

--------------------

 

Klasa II c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

ed. wczesnoszkolna

religia

j. angielski

 ed. wczesnoszklna

zaj. komputerowe

2.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

w.f

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

3.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

4.

ed. wczesnoszkolna

basen

ed. wczesnoszkolna

religia

ed. wczesnoszkolna

5.

ed. wczesnoszkolna

----------------

ed. wczesnoszkolna

w.f

j. angielski

Klasa III a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

ed. wczesnoszkolna

w.f

ed. wczesnoszkolna

 ed. wczesnoszklna

ed. wczesnoszkolna

2.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

j. angielski

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

3.

j. angielski

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

religia

zaj. kopmuterowe

4.

w.f

religia

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

5.

---------------------

basen

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

Klasa III b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

ed. wczesnoszkolna

w.f

ed. wczesnoszkolna

j. angielski

ed. wczesnoszkolna

2.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

religia

ed. wczesnoszkolna

3.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

j. angielski

ed. wczesnoszkolna

w.f

4.

w.f

basen

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

zaj. komputerowe

5.

 ed. wczesnoszkolna

----------------------

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

 

Klasa III c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

ed. wczesnoszkolna

w.f

ed. wczesnoszkolna

religia

ed. wczesnoszkolna

2.

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

j. angielski

ed. wczesnoszkolna

3.

ed. wczesnoszkolna

religia

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

w.f

4.

w.f

ed. wczesnoszkolna

j. angielski

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

5.

---------------------

basen

zaj. komputerowe

ed. wczesnoszkolna

ed. wczesnoszkolna

Klasa IV a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

matematyka

matematyka

j. angielski

matematyka

j. angielski

2.

matematyka

religia

j. angielski

j. polski

w.f

3.

l. wychowawcza

j. polski

technika

w.f

matematyka

4.

j. polski

j. polski

muzyka

w.f

przyroda

5.

historia

basen

j. polski

przyroda

plastyka

6.

w.f

--------------------- informatyka religia -------------------

Klasa V a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

j.polski

muzyka

zaj. wychowawcze

--------------------

matematyka

2.

w.f

plastyka

religia

historia

matematyka

3.

w.f

biologia

matematyka

geografia

j.angielski

4.

j.angielski

j.angielski

j.polski

j. polski

informatyka

5.

historia

j.polski

j. angielski

w.f

w.f

6.

matematyka

religia technika w.f w.f

Klasa V b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

2.

3.

   

4.

5.

 

6.

       

Klasa V c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

matematyka

j.angielski

informatyka

matematyka

j.polski

2.

religia

j.polski

matematyka

historia

religia

3.

biologia

j.polski

muzyka

matematyka

w.f

4.

w.f

j.angielski

biologia

j.polski

zaj. wychowawcze

5.

w.f

historia

wf

geografia

technika

6.

j.polski

plastyka j.polski j.angielski -------------------

Klasa V d

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

j.polski

plastyka

-------------------

j.polski

geografia

2.

j.angielski

muzyka

j.polski

informatyka

j.polski

3.

w.f

j.angielski

matematyka

historia

w.f

4.

w.f

biologia

j.angielski

religia

historia

5.

religia

j.polski

w.f

j.angielski

matematyka

6.

zaj.wychowawcze

matematyka ------------------ matematyka technika

Klasa VI a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

plastyka

religia

technika

biologia

j.polski

2.

muzyka

historia

matematyka

matematyka

j.angielski

3.

religia

geografia

w.f

j.angielski

w.f

4.

j.polski

matematyka

w.f

j.polski

w.f

5.

w.f

w.f

j.polski

matematyka

j.angielski

6.

w.f

w.f j.polski w.f historia

7.

matematyka

----------------- zaj. wychowawcze w.f informatyka

Klasa VI b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

geografia

informatyka

muzyka

historia

religia

2.

w.f

biologia

j.angielski

matematyka

zaj. wychowawcze

3.

religia

technika

j.polski

j.angielski

matematyka

4.

matematyka

j.angielski

matematyka

plastyka

j.polski

5.

j.polski

j.polski

historia

j.polski

w.f

6.

------------------

j.angielski w.f ------------------- ------------------

7.

------------------

--------------------- w.f ------------------- -------------------

Klasa VI c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

j.angielski

j.polski

matematyka

religia

informatyka

2.

w.f

j.angielski

biologia

religia

technika

3.

j.anielski

j.polski

j.angielski

j.polski

j.polski

4.

muzyka

plastyka

j.polski

matematyka

zaj.wychowawcze

5.

matematyka

matematyka

geografia

historia

w.f

6.

----------------

historia w.f ------------------ ------------------

7.

--------------

---------------- w.f ------------------ -----------------

 

Klasa VII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

religia

biologia

j.angielski

j.polski

j.angielski

2.

j.polski

chemia

geografia

j.polski

j.polski

3.

w.f

w.f

j.polski

historia

matematyka

4.

w.f

religia

biologia

matematyka

fizyka

5.

geografia

j.niemiecki

muzyka

j.niemiecki

fizyka

6.

matematyka

matematyka chemia informatyka plastyka

7.

historia zaj.wychowawcze j.angielski --------------- w.f

 

Klasa VII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

chemia

fizyka

j.polski

historia

j.niemiecki

2.

geografia

historia

j.polski

jpolski

biologia

3.

muzyka

matematyka

w.f

matematyka

j.niemiecki

4.

matematyka

zaj.wychowawcze

w.f

informatyka

w.f

5.

religia

j.angielski

biologia

j.polski

plastyka

6.

j.polski

religia geografia w.f j.angielski

7.

j.polski

matematyka fizyka chemia ------------------

Klasa VII c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

muzyka

historia

historia

j.angielski

biologia

2.

religia

fizyka

fizyka

j.angielski

j.polski

3.

matematyka

religia

w.f

biologia

j.polski

4.

geografia

chemia

w.f

matematyka

w.f

5.

chemia

j.angielski

matematyka

j.polski

j.niemiecki

6.

matematyka

j.polski j.niemiecki w.f informatyka

7.

zaj.wychowawcze plastyka ------------------- j.polski geografia

Klasa VIII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

j.polski

j.polski

wos

e_dla_bezp

wos

2.

j.niemiecki

j.polski

j.angielski

matematyka

fizyka

3.

w.f

w.f

biologia

j.polski

j.polski

4.

w.f

historia

matematyka

j.angielski

matematyka

5.

matematyka

religia

matematyka

informatyka

geografia

6.

religia

j.angielski zajwychowawcze fizyka chemia

7.

---------------- chemia jniemiecki historia w.f

Klasa VIII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

wf

j.niemiecki

d.zawod.

j.angielski

w.f

2.

matematyka

j.niemiecki

historia

biologia

w.f

3.

j.polski

matematyka

informatyka

matematyka

fizyka

4.

j.polski

geografia

zaj.wychowawcze

w.f

j.angielski

5.

historia

matematyka

j.polski

wos

j.polski

6.

chemia

j.polski j.angielski chemia wos

7.

religia religia matematyka fizyka e_dla_bezp

Klasa VIII c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

w.f

religia

boilogia

matematyka

w.f

2.

chemia

religia

j.niemiecki

j.angielski

w.f

3.

matematyka

jpolski

e_dla bezp

informatyka

geografia

4.

wos

matematyka

j.polski

w.f

j.polski

5.

j.polski

j.niemiecki

j.angielski

j.polski

matematyka

6.

historia

chemia matematyka historia fizyka

7.

wos j.angielski zaj.wychowawcze d.zaw fizyka

8.

------------ ------------------- ---------------- d.zaw -------------------

zobacz również: