informacje dla rodziców - Plan lekcji

Znalezione obrazy dla zapytania plan lekcji


                                Klasa I a


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 zaj. komp religia edukacja j. angielski edukacja
2 edukacja edukacja edukacja religia j. angielski
3 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
4 edukacja edukacja edukacja edukacja  
5  religia  -------- edukacja  edukacja ---------

                                Klasa I b


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja edukacja edukacja edukacja zaj. komp
2 edukacja edukacja edukacja religia edukacja
3 edukacja edukacja edukacja edukacja religia
4 edukacja religia edukacja edukacja edukacja
5 j. angielski -------- edukacja   ------------

                                Klasa Ic


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja edukacja edukacja religia edukacja
2 zaj. komp j. angielski edukacja edukacja edukacja
3 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
4  edukacja   edukacja j. angielski edukacja
5  edukacja   edukacja -----------  religia

                                Klasa II a


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja edukacja religia edukacja religia
2 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
3 zaj. komp edukacja edukacja religia edukacja
4 edukacja edukacja edukacja j. angielski edukacja
5   edukacja  edukacja   edukacja

                                Klasa II b


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 religia edukacja edukacja edukacja edukacja
2 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
3 edukacja edukacja j. angielski edukacja edukacja
4  j.angielski    edukacja edukacja edukacja
5  edukacja    edukacja  religia  edukacja

                                Klasa II c


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja zaj. komp religia religia edukacja
2 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
3 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
4 edukacja j. angielski  j.angielski edukacja edukacja
5      edukacja edukacja edukacja

                                Klasa III a


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja j. angielski edukacja edukacja edukacja
2 religia edukacja edukacja edukacja zaj. kopm.
3 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
4 edukacja  edukacja j. angielski religia edukacja
5    edukacja ------------ edukacja edukacja

                               

                                      Klasa IV a


  Poniedziałek    Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 ------------- przyroda ------------- w-f j. polski
2 matematyka muzyka j.angielski j.polski matematyka
3 j. polski j. polski religia j.polski w-f
4 j. angielski technika w-f matematyka przyroda
5 religia l. wych plastyka j. angielski informatyka
6 basen  historia matematyka -------------- --------------
7 -------------- -------------- ------------- ------------- ----------------

                                 Klasa IV b 


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. angielski -------------- j.angielski religia matematyka
2 j. polski j. polski matematyka matematyka j. polski
3 przyroda religia w-f przyroda j. polski
4 plastyka historia j.polski j. angielski w-f
5 matematyka muzyka informatyka w-f j. angielski
6 basen technika -------------- -------------  
7 -------------- -------------- -------------- ------------- -----------------

              

                                   Klasa IV c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 matematyka muzyka matematyka historia matematyka
2 j. angielski religia informatyka j. angielski w-f
3 technika przyroda w-f matematyka plastyka
4 religia j. polski l. wych w-f  
5 j. polski j. polski j. polski przyroda  
6 j. polski j.angielski ------------- basen  
7 ------------- -------------- -------------- -------------- ----------------

                                  

                                 Klasa IV d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 religia historia informatyka j.polski j.angielski
2 przyroda j. polski j. angielski j. polski matematyka
3 matematyka l.wych przyroda w-f w-f
4 j.polski matematyka j. polski j. angielski religia
5 plastyka technika w-f matematyka  
6   muzyka ------------- basen --------------
7 ------------- -------------- ------------- ------------- --------------

                              

                                Klasa V a 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 w-f j.polski w-f matematyka j. angielski
2 matematyka w-f j. polski historia w-f
3 j. angielski j. angielski religia j.angielski w-f
4 j. polski j. polski matematyka j. polski w-f
5 historia w-f biologia w-f religia
6 technika matematyka basen geografia l.wych
7 plastyka muzyka basen informatyka ---------------

                                                 

                                Klasa V b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j.angielski j. angielski j. angielski matematyka religia
2 j. polski geografia biologia l. wych muzyka
3 w-f j.polska w-f technika matematyka
4 plastyka j.polski matematyka w-f j.polski
5 matematyka historia j. polski j. angielski basen
6  historia religia informatyka    
7 --------------- -------------- --------------- -------------- ---------------

                                 Klasa V c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 ---------------- j.polski j. polski j.angielski matematyka
2 w-f j. angielski matematyka technika j. angielski
3 j. angielski w-f historia religia muzyka
4 matematyka geografia religia l.wych. biologia
5 j. polski matematyka w-f j. polski plastyka
6 informatyka  historia   j. polski  basen
7       -------------------   

 

Klasa VI a                                       

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 l.wych j. polski matematyka ------------ matematyka
2 matematyka w-f j.angielski ------------ religia
3 w-f j. polski technika przyroda przyroda
4 j. angielski muzyka j. niemiecki informatyka matematyka
5 przyroda religia historia historia j.angielski
6  wdż basen j. polski w-f plastyka
7  j.polski   j. polski   ---------------

 

                                               Klasa VI b    

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 plastyka w-f matematyka przyroda j.polski
2 w-f j. angielski przyroda j. angielski l. wych
3 j. polski muzyka j. niemiecki w-f matematyka
4 j. polski informatyka historia j. polski j. angielski
5 matematyka przyroda religia religia  
6 historia basen  j. polski  matematyka  
7 technika ------------- ------------- wdż ---------------

 

                                                  Klasa VI c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Piątek

1 w-f ------------ przyroda informatyka muzyka
2 j. angielski j. polski matematyka matematyka j. angielski
3 technika w-f j. polski przyroda j. polski
4 matematyka j. angielski j. polski w-f religia
5 historia historia matematyka plastyka basen
6 j. polski przyroda religia l.wych  
7  wdż      j. niemiecki  

                                        Klasa VII a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 chemia religia j.polski matematyka w-f
2 historia matematyka doradztwo w-f doradztwo
3 matematyka fizyka informatyka fizyka chemia
4 religia biologia l.wych historia j. polski
5 biologia j. angielski matematyka j.angielski j. polski
6 j.polski j.polski geografia j. niemiecki j.angielski
7 basen w-f muzyka  geografia  

                                       Klasa VII b     

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. angielski j. angielski j. angielski j. polski w-f
2 religia  fizyka w-f j. polski matematyka
3 historia informatyka matematyka chemia l.wych
4 matematyka matematyka biologia geografia j. niemiecki
5 w-f j.polski j. niemiecki fizyka j. polski
6 geografia religia muzyka plastyka biologia
7 basen chemia j.polski historia  doradztwo

                                     Klasa VII c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 religia fizyka biologia j. angielski w-f
2 j. polski j. niemiecki w-f chemia j. polski
3 j. polski matematyka j. angielski matematyka matematyka
4 historia religia geografia fizyka informatyka
5 w-f chemia muzyka j. polski biologia
6 matematyka j. angielski j.polski j. polski doradztwo
7 geografia  historia j.niemiecki plastyka basen

                             Klasa VIII a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  j.polski matematyka doradztwo j. angielski  j. polski
2  j.polski  l. wych  historia  fizyka  w-f
3  religia  religia  j. polski historia  j. niemiecki
4  w-f  j. niemiecki  j. angielski  matematyka  chemia
5  j.angielski  fizyka  chemia  j. polski  matematyka
6  biologia  geografia  w-f  informatyka  j. angielski
7  matematyka  basen  edb  wos wos

                               Klasa VIII b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek     Piątek
1  historia informatyka j. polski fizyka  j. niemiecki
2  j. angielski  religia  j. polski  historia  w-f
3  j. polski  matematyka matematyka  j. angielski  j. polski
4 w-f  fizyka j. niemiecki  j. polski  matematyka
5  religia  edb  j angielski  chemia  chemia
6  matematyka  l. wych  w-f  wos  wos
7  biologia  basen  geografia   j. angielski


                             

zobacz również: