informacje dla rodziców - Plan lekcji

 

Klasa I a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

2.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  religia   edukacja wczesnoszkolna

4.

 religia  j. angielski   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

5.

     wf  informatyka  j.angielski

Klasa I b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  j.angielski

2.

 j. angielski   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna
4.

  edukacja wczesnoszkolna

  edukacja wczesnoszkolna  wf  religia   edukacja wczesnoszkolna

5.

  edukacja wczesnoszkolna      religia   edukacja wczesnoszkolna

Klasa II a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  religia   edukacja wczesnoszkolna

2.

  edukacja wczesnoszkolna  j. angielski   edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

4.

 wf   edukacja wczesnoszkolna  religia   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

5.

       j. angielski  

 

Klasa II b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  edukacja wczesnoszkolna  religia   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

2.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

 wf   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

4.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  j.angielski  j. angielski

5.

 religia     edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  

 

Klasa III a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j. angielski  religia   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

2.

 edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  wf

4.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  religia

5.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  j. angielski    

Klasa III b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

2.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  j. angielski

4.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna  religia  wf

5.

  edukacja wczesnoszkolna  j. angielski      religia

 

Klasa III c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 religia  j. angielski   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

2.

  edukacja wczesnoszkolna  religia   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

3.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

4.

  edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna

5.

        edukacja wczesnoszkolna  wf

6.

       religia  

Klasa IV a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 wf  j. angielski  wf  wf  j. polski

2.

 plastyka j. angielski  j. angielski  wf  j. polski

3.

 informatyka  przyroda  przyroda  j.polski  religia

4.

 matematyka  religia  matematyka  matematyka  historria

5.

 matematyka  j. polski  j. polski    l. wychowawcza

6.

 muzyka        technika

Klasa IV b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 matematyka  historia  przyroda  j. polski  wf

2.

 matematyka  przyroda  wf  j. polski  l. wychowawcza

3.

 religia  j. angielski  j. angielski  wf  j. polski

4.

 plastyka    j. angielski  wf  j. polski

5.

 muzyka    technika  matematyka  matematyka

6.

     j. polski  informatyka  religia

Klasa IV c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j. angielski  j. angielski  l. wychowawcza  j. polski j.polski

2.

 wf  j. polski  j.angielski  j.polski  j.polski

3.

 matematyka  religia  wf  matematyka  matematyka

4.

 muzyka  przyroda  przyroda  informatyka  matematyka

5.

 plastyka  religia  historia  wf  

6.

     technika  wf  

Klasa V a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

------------------- matematyka  matematyka  j. angielski  j. polski

2.

  matematyka  j. polski  plastyka  matematyka  technika

3.

 geografia  l.wychowawcza  wf  wf  informatyka

4.

 j.angielski  muzyka  j. polski  j. polski  j. angielski

5.

 j. polski    j. angielski  biologia  wf

6.

religia    historia  historia   wf

7.

     religia    

Klasa VI a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j. angielski informatyka  matematyka  wf dz /wf chł  wf dz /wf chł

2.

 wf dz /wf chł  historia  l. wychowawcza  religia  matematyka

3.

 j. angielski  muzyka  j. polski  plastyka  j. angielski

4.

 j. polski  j. polski  wf dz /wf chł  matematyka  j. polski

5.

 matematyka  geografia  historia  j. polski  technika

6.

   biologia    matematyka  

7.

  religia      

Klasa VI b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 -----------------  muzyka j. polski  wf dz /wf chł  wf dz /wf chł

2.

 wf dz /wf chł  informatyka j. angielski matematyka  matematyka

3.

 j. polski  historia  l. wychowawcza  j. polski  j. polski

4.

 j. angielski  plastyka  wf dz /wf chł  historia  j. angielski

5.

 technika  matematyka  matematyka  geografia  biologia

6.

 religia  j. polski  matematyka    

7.

 religia        

Klasa VI c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 wf dz /wf chł  biologia plastyka religia geografia

2.

 technika muzyka  matematyka  wf dz /wf chł  wf dz /wf chł

3.

 matematyka j. polski historia l. wychowawcza matematyka

4.

j. polski j. angielski j. polski j. polski j. angielski

5.

j. polski informatyka  wf dz /wf chł matematyka j.angielski

6.

   religia  matematyka  historia  

7.

         

Klasa VI d

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  wf dz /wf chł  -------------------   j. polski   j. angielski   matematyka

2.

 j. polski   j. polski  l. wychowawcza   wf dz /wf chł   wf dz /wf chł

3.

 muzyka  informatyka   matematyka  religia   j. polski

4.

 matematyka   matematyka  technika  j. polski   matematyka

5.

 religia  j. angielski  wf dz /wf chł  historia  biologia

6.

  plastyka   j. angielski  geografia  

7.

     historia    

 

Klasa VII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 muzyka  j. polski  informatyka   matematyka   j. niemiecki

2.

 j. polski   matematyka  j. polski   j. angielski  geografia

3.

 matematyka   j. angielski  geografia   matematyka  wf dz /wf chł

4.

 wf dz /wf chł  fizyka  j. angielski  chemia  wf dz /wf chł

5.

  wf dz /wf chł  biologia biologia  j. polski   j. angielski

6.

historia  historia  religia  l. wychowawcza  religia

7.

 plastyka  chemia  j. niemiecki  fizyka  j. polski

8.

    wf dz /wf chł  wf dz /wf chł  wf dz /wf chł  

9.

   wf dz /wf chł  wf dz /wf chł  wf dz /wf chł  

 

Klasa VII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j. niemiecki    j. angielski   historia  chemia  matematyka

2.

l. wychowawcza   fizyka    j. angielski  plastyka  informatyka

3.

 historia    j. angielski  wf dz /wf chł  biologia   j. polski

4.

 j. polski  wf dz /wf chł   j. polski   geografia  religia

5.

 geografia  wf dz /wf chł  matematyka   j. polski   j. niemiecki

6.

 matematyka  chemia  fizyka   j. angielski  biologia

7.

 muzyka   j. polski religia  matematyka wf dz /wf chł

Klasa VII c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

geografia  fizyka   j. angielski  informatyka  plastyka

2.

 muzyka  j. angielski  historia biologia   maematyka

3.

 j. polski   j. polski  wf dz /wf chł  historia  l. wychowawcza

4.

 j. niemiecki  wf dz /wf chł  maematyka   maematyka  biologia

5.

 chemia  wf dz /wf chł   j. niemiecki  fizyka   j. polski

6.

 matematyka   j. angielski   religia  j. polski  chemia

7.

 religia  geografia  j. polski   j. angielski  wf dz /wf chł

Klasa VIII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

  j. niemiecki  chemia  geografia   matematyka   matematyka

2.

 wos   j. polski  matematyka   informatyka   j. angielski

3.

 j. polski  wos  j. polski   chemia  wf dz /wf chł

4.

 wf dz /wf chł  historia  religia  biologia  wf dz /wf chł

5.

 wf dz /wf chł fizyka   j. niemiecki  religia  edb

6.

 matematyka  l. wychowawcza  j. angielski   j. polski   j. angielski

7.

  j. polski  fizyka   matematyka  historia  

Klasa VIII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 chemia  wf dz /wf chł  wos  wos   religia

2.

 j. angielski   j. angielski   matematyka  historia  chemia

3.

 wf dz /wf chł  fizyka   j. angielski  geografia   matematyka

4.

 historia   j. polski  edb   j. polski   j. polski

5.

 matematyka   matematyka   j. polski   matematyka  wf dz /wf chł

4.

 j. polski  informatyka  biologia  religia  wf dz /wf chł

7.

 j. niemiecki  j. niemiecki   fizyka  l. wychowawcza  

Klasa VIII c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j. polski  wf dz/wf chł   j. angielski  matematyka   j. angielski

2.

  j. niemiecki  historia  j. niemiecki   j.polski  j.polski

3.

 w.f. dz / w.f. chł  religia  matematyka  matematyka  geografia

4.

  matematyka  chemia  matematyka  wos  informatyka

5.

 wos   j. polski  edb  historia  wf dz / wf chł

6.

 j. angielski   fizyka  j. polski  fizyka  wf dz / wf chł

7.

 l. wychowawcza  biologia    chemia  religia

8.

         

Klasa I LO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 wos  j. angielski  wf dz / wf chł  j. polski  informatyka

2.

 matematyka

 chemia  wf dz / wf chł  matematyka  j. polski

3.

 j. angielski  biologia  historia  j. polski  matematyka

4.

 j. polski  informatyka  matematyka  j. angielski  j. niemiecki

5.

 historia  l. wychowawcza  religia  geografia  religia

6.

 fizyka  matematyka  j. niemiecki  wf dz / wf chł  

7.

 fizyka  filozofia   edb  

8.

         

Klasa II A LO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 l. wychowawcza  biologia  wf dz / wf chł  informatyka  j. polski

2.

 chemia  biologia  wf dz / wf chł  j. angielski  informatyka

3.

 matematyka  matematyka  pp  geografia  religia

4.

 historia  j. angielski  geografia  religia  matematyka

5.

 j. angielski  historia  matematyka  matematyka  wos

6.

 j. niemiecki  j. niemiecki  j. oilski  wf dz / wf chł  j. polski

7.

 chemia  informatyka  j. polski  fizyka  

8.

 fizyka        

Klasa II B LO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 j angielski  historia  wf / wf  matematyka  historia

2.

 j. angielski  j.angielski  wf / wf  wos / chemia  matematyka

3.

 j. niemiecki  wos / chemia  j. angielski  j. polski  religia

4.

 geografia / chemia  georgafia / biologia  j. niemiecki  religia  geografia / chemia

5.

 j. polski  j. polski  wos / biologia  j. angielski  matematyka

6.

 --------- / chemia  l. wychowawcza  j. polski  wf / wf  wos / biologia

7.

 --------/ biologia  matematyka  ----------- / biologia  geografia / ---------  

8.

         

Klasa III  LO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 historia  religia  l. wychowawcza  -------- / geografia / ---------  matematyka

2.

 historia  religia  matematyka  j. niem / geografia / p  j. polski

3.

 chemiA / WOS / WOS  j. angielski  biologia / wos / wos  matematyka  chemia / j. nim / j.niem

4.

 j. angielski  j. polski  j. angielski  matematyka  j. polski

5.

 j. niem / j. niem / j. niem  chemia / j. niem / j. niem  ------ / geografia / j. polski  chemia / wos / wos  j. polski

6.

 biologia/----------/p  wf / wf  biologia /geografia / j.polski  j. angielski  j. niem / -------- / j. polski

7.

   wf / wf  wf / wf  --------- / wos / wos  biologia / ------- / j. polski

8.

         

Klasa I  BR

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

     -----------------  geografia  matematyka

2.

     wf  j. angielski  matematyka

3.

     j. polski  informatyka  pp

4.

     biologia  wf  edb

5.

     religia  wf  religia

6.

     pp  l. wychowawcza  j. polski

7.

     j. angielski  historia  

8.

       fizyka  

Klasa II A BR

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

   matematyka  ------------------    

2.

   wf / wf  historia    

3.

   wf / wf  religia    

4.

   religia  j. polski    

5.

   bologia  j. angielski    

6.

   geografia  wf / wf    

7.

   j. angielski  matematyka    

8.

   j. polski  l. wychowawcza    

Klasa II B BR

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

   j. polski  matematyka    

2.

   wf / wf  pp    

3.

   wf / wf  religia    

4.

   religia  historia    

5.

   matematyka  pp    

6.

   j. angielski  wf / wf    

7.

   l. wychowawcza  j. polski    

8.

     j. angielski  

Klasa III BR

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

   -----------------  religia    

2.

   -----------------  religia    

3.

   j. polski  matematyka    

4.

   j. angielski  wos    

5.

   l. wychowawcza  j. polski    

6.

   wf / wf  matematyka    

7.

   wf / wf  wf / wf    

8.

         

zobacz również: