Aktualności - Komunikat

Uwaga Rodzice!  Dyrektor ZSP w Kietrzu zawiadamia, że w przypadku podjęcia akcji strajkowej od 8 kwietnia przez pracowników, w placówce zapewniamy opiekę i nadzór nad bezpieczeństwem dzieci. Nie gwarantujemy możliwości korzystania ze stołówki szkolnej.

Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wg zmienionego planu pracy w godzinach jak w rozkładzie zajęć danej klasy.

zobacz również: