Aktualności - Konkurs "Najpiękniejsza kartka świąteczna"

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym "Najpiękniejsza kartka Świąteczna". 

 1. Założenia organizacyjne konkursu
 • Termin przeprowadzenia konkursu – czwartek 13.12 - uczniowie klas IV-VII (godz. 8:00)

                                                   - piątek 14.12 - uczniowie klas I-III ( godz.9:00)

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I –VII
 • Z każdej klasy można zgłosić maksymalnie 3 uczniów (zgłoszenia u wychowawców)
 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 1. Cele konkursu:
 • kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
 • wyrabianie poczucia estetyki
 1. Przebieg konkursu:
 • Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki Bożonarodzeniowej o dowolnych wymiarach na kartce z bloku technicznego
 • Kartka powinna być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów przyniesionych przez uczestnika.
 • Czas trwania 45-60 min
 • Każdy uczestnik przynosi swój zestaw przyborów (klej, kartki, nożyczki, ozdoby itp...)
 1. Wymagania dotyczące prac:
 • Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 • Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej.
 1. Jury Konkursu i kryteria oceny:
 • Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
 • Każda praca plastyczna zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
 • Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalne podejście do podjętej tematyki
 • estetykę wykonania pracy
 • Termin ogłoszenie wyników oraz wręczenia nagród nastąpi nie później niź 7 dni po zakończonym konkursie.

Organizatorami konkursu są wychowawcy świetlicy.

/zdjęcie z internetu/


zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...