Aktualności - Komunikat

Drodzy Rodzice informujemy, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 8 kwietnia rozpoczął się strajk. W placówce zapewniamy opiekę i nadzór nad bezpieczeństwem dzieci. Dopuszcza się możliwość

realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wg zmienionego planu pracy w godzinach jak w rozkładzie zajęć danej klasy. Informuję również, że pracownicy kuchni nie przystąpili do

straju, w związku z tym zapewniamy posiłki. 

Dyrektor ZSP w Kietrzu

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...