Aktualności - Konkurs Matematyczny. Etap miejsko - gminny

           Jeśli w matematyce nie byłoby piękna, to zrozumiałe, że nie byłoby i samej matematyki. Jakaż bowiem siła przyciągnęłaby do tej niełatwej nauki największy geniusz rodzaju ludzkiego.       

                                                                                                                                                                                                                                                         M. A. Czajkowski

13 stycznia 2022r w naszej szkole odbył się XXII wojewódzki Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych województwa opolskiego. Etap miejsko – gminny.

W konkursie wzięły udział 4 szkoły i 8 uczniów:

 1. Zespół Szkół w Kietrzu. Publiczna Szkoła Podstawowa z uczniami i opiekunem Danuta Dwucet.
 • Bartłomiej Jabłoński – kl. 8a
 • Antoni Janicki – kl. 8a
 • Bartosz Kucyniak – kl. 8c
 • Emil Maciaszczyk – kl. 7b
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerkwii. Opiekun: Bożena Lechoszest.
 • Tymoteusz Mikler- kl. 8
 • Kacper Panicz -kl. 8
 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół  Ściborzyc Wielkich „Ścibor” . Opiekun: Joanna Pisarska.
 • Kuba Dudek -kl. 8
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III Sobieskiego w Pilszczu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu. Opiekun: Małgorzata Nieckarz.
 • Szymon Penkala – kl. 7

Konkurs trwał 120 minut. Składał się z dwóch części. I część zwierała  6 zadań z 3 podpunktami typu TAK / NIE, II część to było 6 zadań otwartych tekstowych. Ogólna liczba punktów możliwych do uzyskania przez uczestnika eliminacji- 40. Minimalna liczba punktów, która kwalifikuje ucznia do etapu  wojewódzkiego- 34, czyli nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

Komisja konkursowa była w składzie:

Przewodnicząca: Danuta Dwucet

Członkowie: Małgorzata Nieckarz, Joanna Pisarska, Bożena Lechoszest.

 Nie ma możliwości uczenia się  matematyki bez napotykania na trudności, bez konieczności podejmowania wysiłku, poszukiwania dróg rozwiązań.  Celem konkursów matematycznych jest  rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwijania  nawyku twórczego i logicznego myslenia.

Dziękuję Paniom za miłą współpracę oraz uczniom za udział w konkursie.

  

Galeria zdjęć


zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...