Aktualności - Konkurs plastyczny " W kolorze Biało - Czerwonym"

Regulamin konkursu plastycznego dla klas I – III
„W kolorze Biało - Czerwonym"

1. Założenia organizacyjne
- Termin przeprowadzenia konkursu – wtorek 06.11.2018 r. godz 8:50
- Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III. 
- Termin zgłoszeń (u wychowawcy) do 30 października
- Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne 
z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

2. Cele konkursu:
- kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do Ojczyzny,
- zaangażowanie uczniów w promowanie wartości patriotycznych w sposób twórczy
i kreatywny, 
-rozwijanie zdolności plastycznych.

3.Przebieg konkursu:
- Pracę na podany wcześniej temat „W kolorze Biało – Czerwonym” uczestnicy konkursu będą wykonywać własnoręcznie w świetlicy szkolnej.
- Czas pracy 45 min
- Uczniowie zgłoszeni do konkursu przychodzą do świetlicy z kartką z bloku technicznego format A3 lub A4
i z własnym zestawem przyborów do rysowania. 
- Przybory dozwolone w konkursie to: każdy rodzaj kredek i mazaki.

4.Wymagania dotyczące prac:
- W konkursie oceniane będą prace plastyczne ukazujące interpretację tytułu
„W kolorze Biało – Czerwonym”. 
- Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
- Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej.

5. Jury Konkursu i kryteria oceny:
- Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
- Każda praca plastyczna zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. 
- Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność pracy z tematyką Konkursu,
- oryginalne podejście do podjętej tematyki
- estetykę wykonania pracy.

• Termin ogłoszenie wyników oraz wręczenia nagród nastąpi nie później niż 7 dni po zakończonym konkursie.

Organizatorami konkursu są wychowawcy świetlicy

Galeria zdjęć


zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...