Aktualności - Warszaty naukowe w ramach innowacji pedagogicznych.

22 marca 2019r wykładowcy z Uniwersytetu Opolskiego przyjęli zaproszenie i przyjechali do naszej szkoły. Zajęcia wyjazdowe  na zaproszenie zorganizowała p. dr Katarzyna Książek.  Cykl zajęć jest realizacją innowacji pedagogicznych z matematyki i języka angielskiego przez panią Danutę Dwucet i Ninę Balcer-Maćko . Innowacja z matematyki zakłada rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania, rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz wnioskowania przydatnych w nauce matematyki i w naukach ścisłych. Ponadto celem przeprowadzonych zajęć z języka angielskiego była chęć stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Rozbudzi to w uczniach chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania innych języków, motywację do dalszej edukacji a przede wszystkich pomoże przełamać barierę językową.

Plan zajęć:

8.55-9.40 - wykład w języku angielskim - dr hab. Ewa Pawelec -  ok. 45 min

Potem uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy- zmieniali się  co 35 min:

  9:50 - 10:25 

10:30 - 11:05

11:10 - 11:45

- magnetyczne wariacje - warsztaty - student fizyki -Adam Linek (35 min)

- roboty - student z informatyki - Stanisław Richardt (35 min),

- środek ciężkości -  dr Katarzyna Książek  (35min) 

11:50 - 12:30  Na zakończenie wykład: Od meteoru do bolidu - dr Katarzyna Książek - dla wszystkich.

W zajęciach uczestniczyło 39 uczniów z klas 6-7 oraz troje licealistów wraz z panią Elżbietą Świętanowską. Były to warsztaty fizyczno-informatyczne oraz wykład z języka angielskiego i z fizyki. Celem zorganizowania zajęć był wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębienie wiedzy matematyczno-informatycznej. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania oraz myślenia strategicznego. Kształcenie kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z  fizyki, informatyki, w tym robotyki.  Opanowanie w praktyce stosowania narzędzi myślenia. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu nauk ścisłych i języków obcych.

Cykl zajęć podzielony został na konkretne bloki tematyczne i odbywał się w małych 12 - 13 osobowych grupach, aby umożliwić uczniom jak najlepsze przyswojenie wiedzy.                            Wykład w języku angielskim przeprowadziła - dr hab. Ewa Pawelec: The Moon (Where did the Moon come from; Tides; Moon and Sun eclipses; Is there a bright and dark side of the Moon?; How does it look like?).   

Uczniowie dowiedzieli się co to jest środek ciężkości, gęstość wody, oleju i denaturatu. Co się dzieje gdy te substanjce wymieszamy?  Co to jest meteoryt i bolid? Dlaczego samolot utrzymuje się w powietrzu? Jak zbudowano robot? Co to są magnetyczne wariacje? Które jajko gotowane czy surowe szybciej zleci z równi pochyłej? itp.

Warsztaty i wykłady były bardzo ciekawe. Wniosły wiele ciekawej wiedzy, którą mamy nadzieję, uczniowie zechcą rozwijać w niedalekiej przyszłości. Ta wizyta na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy serdecznie  p. dr Katarzynie Książek  za przygotowanie ciekawych zajęć i  przyjazd do naszej szkoły.

                                                                                                                                                               

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...