Aktualności - GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS TRZECICH

11 czerwca 2018 r. odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny klas III. W konkursie wzięło udział 21 uczniów ze szkół:

z Dzierżysławia, Nowej Cerekwi, Pilszcza, Ściborzyc Wielkich i Kietrza. Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wdrażanie do zdrowej rywalizacji. Nad prawidlowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Alina Kozłowska - Trzcionka, Małgorzata Hamryszak, Jolanta Głogiewicz, Danuta Ognista i Dorota Żurawska. Zwycięzcami zostali uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Oto oni:

I miejsce - Amelia Panasińska - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kietrzu,

II miejsce - Jakub Babiniec - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Cerekwi,

III miejsce - Igor Paliga - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kietrzu,

IV miejsce - Maja Maćko - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kietrzu,

V miejsce - Paweł Lizoń - Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Pilszczu,

V miejsce - Jessica Siroń - Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Pilszczu,

VI miejsce - Wiktoria Burakowska - Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Pilszczu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu i gratulujemy zwycięzcom. 

Dorota Żurawska

organizator konkursu

 

          

          

          

          

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...