Aktualności - Liga Ochrony Przyrody

20 marca 2017r. odbyło się uroczyste spotkanie z opiekunem SK LOP z ramienia Koła Łowieckiego "Granica" Dzierżysław z Panem Karolem Orawskim, w celu podsumowania akcji na rzecz ochrony przyrody.  Działania dotyczyły zbiórki karmy dla zwierząt zimujących w Polsce i ich dokarmiania, walki z kłusownictwem, zakładania budek lęgowych, karmników oraz akcji związanych z uswiadamianiem uczniów, a także społeczności lokalnej ze skutkami niewłaściwych zachowań wobec środowiska. Pan Orawski przeprowadził również pogadankę z uczniami na temat warunków bytowania zwierząt  i tego jak one zmieniały się na przestrzeni lat. W bardzo ciekawy sposób opowiadał uczestnikom spotkania o różnych gatunkach zwierząt łownych. Dzieci miały możliwość zobaczyć wiele eksponatów, które przybliżyły omawianą tematykę. Spotkanie przyrodnicze cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 Rok szkolny 2017/2018

Lekcja przyrody i matematyki w terenie.

 „Przyrodę-Poznaję, Szanuję, Chronię i Matematykę Stosuję”

   W piątek 15.09.2017r. po sprzątaniu terenu wokół szkoły kl. 4b i 5a udały się autobusem do Rezerwatu Leśnego w Rozumicach pod opieką p. G. Góreckiej i p. D. Dwucet. Tam również oczyszczaliśmy teren ze śmieci. Następnie po wejściu do lasu w kontakcie z przyrodą zrealizowaliśmy  zajęcia przyrodniczo- matematyczne. Dzieci miały okazję poznać środowisko leśne praktycznie, zapoznały się z informacjami dotyczącymi rezerwatu przyrody, jego walorami przyrodniczymi, gatunkami roślin i zwierząt w tym będącymi pod ścisłą ochroną. Utrwaliły wiedzę na temat warstwowej budowy lasu i odpowiadającym im organizmom. Wyrabiali umiejętność czytania mapy, obliczali odległość rzeczywistą, a także dokonywali obliczeń dotyczących powierzchni rezerwatu.

  W takich warunkach poznawanie wiedzy przynosi wartość nie dającą się wytworzyć w żaden inny sposób. Bezwzględne wzrastanie w środowisko doprowadza do swoistej identyfikacji z nim. A dzięki temu uczniowie wykształcają  wrażliwość, która jest niezbędna do dogłębnego poznania i szerokiego rozumienia treści dotyczących wzajemnych współzależności pomiędzy organizmami i relacji organizmów z warunkami życia i wpływu człowieka na przyrodę. W ten sposób wykształcimy młodego człowieka do świadomego działania mającego na celu kształtowanie warunków życia w zgodzie i harmonii z naturalnymi procesami przyrodniczymi i etycznymi.

    Kolejnym etapem naszej wycieczki – to spotkanie z myśliwym, panem Karolem Orawskim, przedstawicielem Koła Łowieckiego „Granica”. Spotkanie odbyło się w Domu Myśliwych w Dzierżysławiu. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali trofea myśliwskie, zapoznali się z tradycjami, zwyczajami myśliwych oraz specyficznym językiem jakim posługują się między sobą i opisywania przyrody. Uczniowie zapewne też zapamiętają, że sarna to nie żona jelenia. Sarna i jeleń to dwa różne gatunki:

-samica sarny to koza, a samiec to kozioł,

-samica jelenia to łania, a samiec to byk.

Po dużej „porcji” wiedzy przyszedł czas, dzięki uprzejmości i hojności Zarządu Koła Łowieckiego na pyszne kiełbaski pieczone na ognisku, za co im serdecznie dziękujemy.

  Pobyt w lesie, spotkanie z panem myśliwym i przeprowadzona akcja sprzątania świata, dostarczyła nowych informacji o przyrodzie, przypomniała o tym, że będąc częścią przyrody musimy dla jej dobra właściwie z niej korzystać i o nią dbać.

 

Galeria zdjęć


zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...