Aktualności - Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza kartka wielkanocna"

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym "Najpiękniejsza kartka Wielkanocna".

  1. Założenia organizacyjne konkursu:                                                     

Termin przeprowadzenia konkursu

czwartek 04.04.2019 r. ( godz.9:00)

Z każdej klasy można zgłosić maksymalnie 3 uczniów (zgłoszenia u wychowawców)

Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

2. Cele konkursu:

Kultywowanie tradycji świąt Wielkiej Nocy pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
wyrabianie poczucia estetyki

3.Przebieg konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki wielkanocnej o dowolnych wymiarach na kartce z bloku technicznego

Kartka powinna być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów przyniesionych przez uczestnika.

Czas trwania 45-60 min

Każdy uczestnik przynosi swój zestaw przyborów (klej, kartki, nożyczki, ozdoby itp...)

4.Wymagania dotyczące prac:

Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej.

 

 

 

Jury Konkursu i kryteria oceny:

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.

Każda praca plastyczna zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.

 

Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:

zgodność pracy z tematyką konkursu,

oryginalne podejście do podjętej tematyki,

estetykę wykonania pracy.

 

 

Termin ogłoszenie wyników oraz wręczenia nagród nastąpi nie później niź 7 dni po zakończonym konkursie.

Organizatorami konkursu są wychowawcy świetlicy.

 

/zdjęcie poglądowe z internetu/

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...