Aktualności - I Sejmik ekologiczny

I Sejmik ekologiczny

    21 września bieżącego  roku w naszej szkole odbył się „Sejmik ekologiczny”, który zbiegł się z obchodami Sprzątania Świata. Przebiegał pod hasłem „ Akcja – Segregacja”. Celem spotkania było:

 • wzmożenie selektywnej zbiórki odpadów,
 • budzenie ciekawości poznawczej, zainteresowań przyrodą i stanem najbliższego środowiska,
 • rozwijanie szacunku do przyrody i umiejętności harmonijnego z nią współżycia,
 • spotkanie miłośników przyrody,
 • rozbudzenie świadomości ekologicznej.

Na wyżej wymienioną uroczystość  przybyli następujący goście: pan burmistrz Krzysztof Łobos, pan kierownik Referatu Ochrony Środowiska Ireneusz Kaczmar, pan kierownik firmy „Naprzód” Maciej Kozina, pan Karol Orawski opiekun SKLOP z ramienia Koła  Łowieckiego „Granica”, pani Maria Bajsarowicz – zastępca kierownika Szkółki Kontenerowej w Nędzy oraz pani Anna Sawicka – Mączka ż uczniami reprezentującymi szkołę z Dzierżysławia.

Program spotkania był bardzo bogaty i urozmaicony.

Po przywitaniu przez panią dyrektor Barbarę Jabłońską szanownych gości i naszych wspaniałych uczniów rozpoczął się niecodzienny pokaz mody ekologicznej. Wszyscy zaprezentowali się rewelacyjnie  w strojach wykonanych z materiałów recyklingowych, nawet pan burmistrz i kierownik referatu ochrony środowiska wystąpili w przepięknych muchach ekologicznych. Jury w tej rywalizacji  uhonorowało następujących uczniów:

 • I miejsce Klaudia Winkler   z kl. V ”b”
 • II miejsce uczennice z klasy IV  „d’,
 • III miejsce Dawid Niżborski  z kl. VII "b”.

   Kolejnym punktem programu była inscenizacja „Rzecz o recyklingu” inspirowana „Dziadami” Adama Mickiewicza w wykonaniu uczniów kl.: 5b, 6a, 8a, i 8b. Młodzi aktorzy zaprezentowali się w niej wręcz profesjonalnie.

  Innym bardzo ciekawym punktem spotkania był Wielki Test Ekologiczny,  w którym wzięli udział uczniowie, jak i dorośli. Wszyscy uczestnicy testu  wiedzowego  zaprezentowali bardzo wysoki poziom.

Jednakże laureatami konkursu zostali:

 • I miejsce   Martyna Hutyra,
 • II miejsce  Oskar Chmura,
 • III miejsce Adam Pach.

Wśród dorosłych o przysłowiowy milimetr wyprzedziła innych uczestników  pani Maria Bajsarowicz.

W  następnej kolejności został  rozstrzygnięty konkurs „Jak kreatywnie wykorzystać kłopotliwe odpady?”. Zwycięzcami tego konkursu zostali:

 • I miejsce  Dominika Timler,
 • II miejsce Maja Balcer,
 • III miejsce Oliwier Dąbkowski.

Atrakcją sejmiku były dwie prelekcje: pierwsza prowadzona przez pana kierownika Macieja Kozinę na temat –„ Problemy związane z  selektywną zbiórką odpadów ich składowaniem i recyklingiem”; druga prelekcja przeprowadzona przez paną Marię Bajsarowicz na temat – „Lasu, szkółki kontenerowej, zagrożeń wynikających z zaśmiecania lasu”.  

Ponadto uczeń Jakub Jabłoński zaprezentował wyniki monitoringu stanu czystości w Kietrzu prowadzonych przez uczniów podczas realizacji programu innowacyjnego. Natomiast uczennica Kamila Katolik nakreśliła, dlaczego tak ważne jest czynne podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Ponadto w trakcie trwania spotkania ekologicznego czas umilały nam zuchy z zespołu Nambit I wykonując piosenkę "We are rhe word" oraz uczniowie kl.V "b" - prezentując piosenkę "Kołysz nas Ziemio". Były to piękne chwile, doświadczając wyjątkowych doznań, było poprostu wzruszajaco.

Sejmik ekologiczny zakończył się rozdaniem dyplomów , nagród i słodkim poczęstunkiem.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, stanowiło wspaniałą zabawę, dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu emocji, ale także  skłoniło do chwili refleksji.

Wyrazy uznania i szacunku kieruję w stronę naszych wyjątkowych uczniów, którzy uczestniczyli w organizacji i przebiegu tej uroczystości.

 Serdecznie dziękuję także rodzicom za wspieranie moich inicjatyw i pełną zaangażowania współpracę w zakresie prowadzonych działań pro-ekologicznych.

Genowefa Górecka

Galeria zdjęć


zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...