programy, akcje i projekty - Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej

Znalezione obrazy dla zapytania program antytytoniowej edukacji zdrowotnej bieg po zdrowie

 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy IV "b" realizują Program Antynikotynowej Edukacji Zdrowotnej "Bieg po zdrowie"

opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie  we współpracy z ekspertami.

Cele programu to:

- opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży;

- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

 Patronami honorowymi są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

   

   Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem szkoły, dlatego jest na stałe wpisana w działania edukacyjno – wychowawcze naszej szkoły.

W tym roku szkolnym tj., 2017/2018 wszystkie klasy czwarte realizują program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „ Bieg po zdrowie’. Koordynatorem jest p. Genowefa

Górecka.

   Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieganie inhalacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów nt. zdrowia w

kontekście szkodliwości palenia papierosów. Wykształcenie umiejętności uczciwego i stanowczego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami. Wyrażanie swoich uczuć,

postaw, pragnień i opinii w sposób respektujący uczucia, postawy i opinie oraz prawa i pragnienia innej osoby. Pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu

tytoniowego i korzyści finansowych.  Odrzucenie nałogu palenia papierosów przez dorosłych pod wpływem swoich dzieci.

    Uzniowie klas czwartych w ramach realizacji programu "Bieg po zdrowie" od 06.11. do 07.12. zpoznali się z substancjami szkodliwymi powstającymi podczas palenia tytoniu

i ich wpływem na zdrowie.Dowiedzieli się, co to znaczy palenie bierne oraz to  że, jest równie niebezpieczne jak czynne. Zrozumieli przebieg procesu uzależnienia od nikotyny,

 że w nałóg wpada się bardzo szybko, natomiast uwolnienie się od niego jest niezwykle trudne. Pracując w grupach układali rymowanki, wierszyki zniechęcające dorosłych i

młodzież do sięgania po papierosy. Pisali listy do rodziców,babć, dziadków i rodzeństwa po to aby, zachęcić ich do rzacenia palenia papierosów. Uczniowie wyrażali w nich

wielką troskę i niepokój o zdrowie swoich najbliższych. Analizowali również inne aspekty powstające w wyniku tego uzależnienia, między innymi względy ekonomiczne.

Wyliczali, ile pieniędzy w ten właśnie sposób wyrzuca się w "błoto". Byli poprostu przerażeni, że tak wielkie sumy pieniędzy "idą z dymem". Analizowali, co by za to można

byłoby kupić. Wszystkie poznawane wiadomości prezentowali na plakatach, rysunkach, po czym urzadzono wystawkę. Trzeba przyznać,że cieszyła się bardzo dużym

zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców. Ponadto uczyli się zachowywać asertywnie, rozpoznawać swe zachowania oraz uświadamiali sobie mechanizmy nacisku

grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy. Przy okazji realizacji programu następowała integracja klasowa i międzyklasowa.

Galeria zdjęć


zobacz również: