o szkole - Historia szkoły


"...Szkoła z historią,
     Szkoła z tradycją,
     Szkoła z przyszłością..."

W dniu 20 sierpnia 1979 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kietrzu.
Uroczysta inauguracja miała jednak miejsce dwa tygodnie później – 3 września.


Na ówczesne czasy, szkoła była dobrze wyposażona w sprzęt i pomoc dydaktyczne. Działały w niej liczne organizacje: ZHP, TPD, TPPR, SKO, PCK, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, a także liczne koła zainteresowań.Te podniosłe i radosne chwile wiązały się ze smutnym wydarzeniem… Odszedł wicedyrektor szkoły Henryk Dojka, który nadzorował większość prac związanych z jej budową. Z pierwszym września kolejnego roku szkolnego tradycją stało się poza składaniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary obozu pracy, składanie ich  również na grobie Dyrektora H. Dojki.

26 maja 1980 roku miała miejsce uroczystość nadania Zbiorczej Szkole Gminnej imienia  Franciszka Zubrzyckiego.

Od 1 lutego 1985r. w wyniku reorganizacji Szkoła zmieniła nazwą na Szkołę Podstawową nr 2 w Kietrzu. Tego roku w Dniu Patrona uroczyście otwarto Izbę Tradycji i Pamięci Narodowej. W roku 1989 uroczyście świętowano 10- lecie szkoły.

W roku 20 - lecia Szkoły nastąpiła kolejna jej reorganizacja, podyktowana Reformą Oświaty. Połączono Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki ze Szkołą Podstawową nr 2, tworząc Publiczną Szkołę Podstawową.

16 października 2004 r. z okazji 25-lecia szkoły odbył się Zjazd absolwentów. Mury szkoły odwiedziło liczne grono byłych uczniów.
Zaszczyciło nas swoją obecnością wielu znamienitych gości, w tym  z ówczesnym  Kuratorem w Opolu, Franciszkiem Minorem.

Do roku 1999 nasza placówka byłą szkołą ośmioklasową, a następnie sześcioklasową. W szkole od zawsze funkcjonowały oddziały przedszkolne dla dzieci 6- letnich, a obecnie po tegorocznej reformie również dla dzieci 5 letnich.

16 października 2003 r. ziściły się marzenia o patronie, który będzie dla nas autorytetem, drogowskazem i przewodnikiem w życiu Szkole nadano imię Wielkiego Rodaka Jana Pawła II. Był to wyjątkowy dzień dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Od tego dnia mamy Wielkiego Patrona z całym dziedzictwem jego nauczania i pracy.

Dumą szkoły i trwałym symbolem patronatu jest Sztandar, który został jej nadany 18 maja 2007r. i towarzyszy nam podczas ważnych uroczystości.  Nadanie szkole sztandaru uhonorowaliśmy posadzeniem świerka Benedyka XVI.

 

 

W roku 2004 w akcji organizowanej pod patronatem   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nasza szkoła uhonorowana została ogólnokrajowym tytułem „Szkoła z klasą”.   W następnym roku uzyskaliśmy sprawności: Lego-czytam, Cogito-myślę  i Ago-działam.

24 października 2009 roku przeżyliśmy niezwykle uroczysty dzień – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kietrzu obchodziła doniosły jubileusz - 30 rocznicę powstania. To wspaniałe święto podkreślające dorobek placówki i przynoszące zaszczyt zarówno tym, którzy obecnie uczą się i pracują w szkole, jak i tym, którzy ją ukończyli. Obchody tego wyjątkowego jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą sprawowaną w intencji obecnych wychowanków i pracowników szkoły, jak i tych, którzy już odeszli. Msza miała bardzo uroczysty charakter. Doniosłość chwili podkreślała obecność przed ołtarzem szkolnego sztandaru z wizerunkiem Patrona szkoły – Jana Pawła II.  Po Mszy św.  obchody jubileuszu kontynuowano w Domu Kultury. Po części oficjalnej młodzież szkolna zaprezentowała program artystyczny, któremu przyświecały słowa Jana Pawła II: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie się w przyszłość”.

Galeria zdjęć


zobacz również: