programy, akcje i projekty - Odkrywcy Sekretów Nauki - projekt edukacyjny

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki.

10 uczniów klasy 6a: M. Makarska, T. Marek, O. Dąbkowski, P. Wiśniowski, N.Dudar, J. Durda, K. Czyżewska, M. Basamanowicz i Z. Cieślak przystapiło do projektu : "Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego".  Będą to warsztaty matematyczno-informatyczne oraz przyrodnicze . Celem projektu jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębienie wiedzy matematyczno-informatycznej i przyrodniczej.  Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania oraz myślenia strategicznego. Dzielenia procesu rozwiązywania złożonego problemu na etapy. Kształcenie kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie. Kształtowanie języka matematycznego i informatycznego. Opanowanie w praktyce stosowania narzędzi myślenia. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Rozwijanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych poprzez prowadzenie doświadczeń i eksperymentów. Kształtowanie  umiejętności  wyciągania wniosków oraz analitycznego zapisywania wyników. Usprawnienie myślenia przyczynowo – skutkowego. Wykształcenie umiejętności pracy w grupach i prezentowania efektów własnej pracy. Rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji, formułowania problemów i argumentowania swojego stanowiska.

Zajecia odbywają się popołudniami i w soboty w wymiarze 18 godzin lekcyjnych.

                                                                                                                                                                                                                 Danuta Dwucet i Genowefa Górecka

 Tematyka zajęć:

Matematyka na wesoło czyli kreatywnie i twórczo.2 godz.

Strategia Słonia, ZOOM i ZWI – nie łam się! 1 godz.

Asocjogram jest jak słońce czy/i jak magnes?  1 godz.

Poszukiwanie podobieństw i symetrii – zobaczyć matematykę czyli rzecz nie tylko o fraktalach.  1 godz.

Strategia Słonia, ZOOM i ZWI – nie łam się!  1 godz.

Pytania naukowe – jak je stawiać? 1 godz.

Nauka chodzenia ze ScottiegGo! lub ( Scratch)   2 godz.   

Do czego potrzebna nam jest woda? Czy bez wody może istnieć życie? Objętość wody ilodu. - 3 godz.

Prad elektryczny i magnesy. Czy współcześni ludzie mogą  bez nich  żyć? -2 godz.

Kiedy prąd elektryczny może płynąć i co z tego wynika? Czy tylko świeci i grzeje? - 2 godz..

Po co nam magnesy? Czy Ziemia jest wielkim magnesem i jakie moga być tego konsekwencje? - 2 godz.       

           Prezentacja o fraktalach i ich zastosowaniu w matematyce.                             Prezentacja przygotowana przez ucznia.                        

                                Jak to rozwiązać....? Poznane metody trzeba wykorzystać w praktyce. 

Uczniowie aktywnie pracowali na zajęciach.  Dziekuję za udział.

Galeria zdjęć


zobacz również: