programy, akcje i projekty - Zachowaj Trzeźwy Umysł

 

CELE GŁÓWNE KAMPANII:

- Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży;

- Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę;

- Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych;

- Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki)

poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

CELE DODATKOWE KAMPANII:

- Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem,

poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,

gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

- Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zachowaj trzeźwy umysł 2017 Znalezione obrazy dla zapytania zachowaj trzeźwy umysł Znalezione obrazy dla zapytania zachowaj trzeźwy umysł 2017

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

                                                      Rok szkolny 2017/2018

                                                             

                                              Celem tegorocznej kampanii jest WSPIERANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 

    Dzieci i młodzież są „bombardowani” obfitością ofert płynących z otaczającego je świata. By móc wybierać z niego wszystko to co najlepsze i najwartościowsze muszą

uświadomić sobie własne

potrzeby i cele, muszą znać poczucie własnej wartości oraz wiedzieć, co jest ważne, a z czego lepiej zrezygnować. Aby ułatwić uczniom osiągnięcie powyższych celów podjęłam

się przeprowadzenia

cyklu zajęć z uczniami klasy IV „b” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wychowawca: Genowefa Górecka

Krok po kroku

                                     Jak budować poczucie własnej wartości?

 • Muszę siebie polubić!

           Każdy z nas jest odmienny i wyjątkowy. Cechy charakteru towarzyszące każdemu zwycięzcy są takie same. Oznacza to, że każdy z nas może być zwycięzcą.

 • Muszę siebie poznać!

           Jaki jestem? Jaka jestem?

 • Muszę mieć do siebie szacunek!
 • Muszę siebie akceptować!
 • Muszę myśleć pozytywnie!
 • Dobrze jest pomagać innym! Pomagając , staję się lepszym.
 • Planuję i wykorzystuję efektywnie moje mocne strony.

 

Czym jest poczucie własnej wartości?

                                                     Najkrócej mówiąc to postawa wobec samego siebie.

       Poczucie własnej wartości składa się z trzech komponentów:

 • intelektualny – inaczej samoocena: są to przekonania na swój temat (Jaki jestem? Jaki chciałbym być?),
 • emocjonalny: wyraża się w poziomie samoakceptacji a więc uczuć, jakie do siebie żywisz – Czy lubisz samego siebie?,
 • behawioralny – to zachowanie wobec siebie, sposób, w jaki traktujesz samego siebie, jak manifestujesz siebie w relacjach z innymi.

6 filarów poczucia własnej wartości

-świadome życie – chęć poznania świata, gotowość do uczenia się i zmiany poglądów, akceptacja tego, czego zmienić  nie można oraz dążenie do samopoznania, czyli analizy własnych wad i zalet, kontakt ze swoimi emocjami, potrzebami, wartościami i aspiracjami;

-praktyka samoakceptacji - bycie swoim przyjacielem, troszczenie się o siebie, dbanie o zaspokojenie własnych potrzeb, współczucie sobie, dawanie sobie wsparcia;

-praktyka odpowiedzialności- poczucie kontroli nad własnym życiem, chęć podejmowania decyzji i liczenia się z ich konsekwencjami;

-praktyka asertywności - dbanie o własne prawa potrzeby, umiejętności wyrażanie siebie bez krzywdzenia innych;

-praktyka życia celowego - umiejętności określania i realizacji priorytetów zgodnie z własnymi potrzebami i marzeniami;

- integralność osobista - życie w zgodzie z samym sobą, z własnymi przekonaniami, wartościami i normami oraz rozwój życia duchowego.

Samoakceptacja

                                            To postawa zaufania, wiary i szacunku dla samego siebie. Wyraża się w uczuciach, jakie do siebie żywi.

JAK  ZBUDOWAĆ SAMOAKCEPTACJĘ?

 • Zaakceptuj swoje ograniczenia
 • Stawiaj sobie realne cele
 • Poznaj własne potrzeby i aspiracje
 • Słuchaj swoich uczuć
 • Daj sobie prawo do pomyłek
 • Podejmując decyzje, rozważ ich konsekwencje
 • Dbaj o siebie
 • Doceń swój indywidualizm
 • Akceptuj odmienność innych
 • Bądź otwartym na zmiany
 • Dbaj o innych
 • Często się uśmiechaj

 

CZYM JEST MYŚLENIE POZYTYWNE?

 

Jest to umiejętność dostrzegania w każdym wydarzeniu jego dobrych stron i koncentrowania się na pozytywnych skutkach działań własnych i innych ludzi.

MYŚL POZYTYWNIE

 • Patrz w przyszłość z optymizmem

 

 • Bierz przykład z lepszych od siebie

 

 • Nie skupiaj się na swoich wadach

 

 • Wierz w swoje możliwości

 

 • Często mów o pozytywnych cechach osób bliskich i zdarzeń

 

 

Galeria zdjęć


zobacz również: