programy, akcje i projekty - Prawa Pacjenta

W roku szkolnym  2016/2017 uczniowie klas III - VI biorą udział w lekcjach wychowawczych na temat praw przysługujących pacjentom w Polsce

przygotowanych przez Rzecznik Praw Pacjenta we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Ekspert Rzecznika Praw Pacjenta - Pani Liliana Widawska-Szymków przeprowadziła w klasach III oraz IV lekcje, podczas których dzieci dowiedziały

się, że nie tylko dorośli pacjenci mają swoje prawa, poznały prawa zapisane w Karcie Praw Dziecka-Pacjenta przysługujące im,  ich rodzicom czy

opiekunom i rozmawiały o swoich doświadczeniach w korzystaniu z pomocy medycznej.

Każdy uczeń na koniec zajęć otrzymał dyplom Eksperta Praw Pacjenta oraz ołówek i naklejki.

W kwietniu lekcje zostaną przeprowadzone w klasach V i VI.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.bpp.gov.pl/

Galeria zdjęć


zobacz również: