programy, akcje i projekty - Trzymaj formę

 

 

Nasza szkoła jest szkołą promującą zdrowie, o czym świadczy zdobyty przez nas certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”.

           Dla nas nauczycieli program edukacji zdrowotnej jest bardzo ważny i odgrywa najważniejszą rolę, gdyż jednym z warunków rozwijania się organizmu i osobowości jest stosowny do wieku rozwój fizyczny i towarzyszące temu procesowi różnorodne zjawiska związane z psychiką, a z tym zwykłą dyspozycją do nauki .

Znalezione obrazy dla zapytania trzymaj formę

            Co roku realizowane są projekty dotyczące promocji zdrowia. To jednak nadal obserwuje się niewłaściwe przyzwyczajenia i nawyki u części uczniów.  Stąd też, aby uczulić młode pokolenie przed dalszymi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, naprzeciw nam wyszła Państwowa Inspekcja Sanitarna z wartościowym Programem „Trzymaj formę”, więc tylko należało z tego skorzystać dla dobra naszych dzieci, osób dorosłych. I tak po raz kolejny realizujemy powyższy Program.
           Wyznaczyliśmy cele do realizacji:
                Cel główny:
Wykształcenie i rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia wśród uczniów, ich rodziców i społeczności lokalnej.
               Cele szczegółowe:
   * Pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia: wartości odżywczych składników  pokarmowych i ich źródeł,
   * Uświadomienie znaczenia zbilansowanej diety dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia,
   * Kształtowanie właściwej postawy ciała jako jeden z warunków wpływu na zdrowie człowieka,
   * Poszerzenie zrozumienia wiadomości przyczyn powstawania wad postawy,
   * Uświadomienie odbiorcom projektu potrzeby aktywności fizycznej jako warunku prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia oraz dyspozycji do uczenia się,
   * Uwrażliwienie osób dorosłych (Rady Rodziców, instytucji i organizacji) na biologiczne potrzeby dzieci i uczniów.


  Realizacja programu podzielona została na dwa etapy.

                  Etap I - przygotowanie i planowanie projektu (diagnoza potrzeb, informacje wstępne, działania przygotowawcze, wprowadzenie, opracowanie planu realizacji  projektu i in.)

Działania przygotowawcze to:  utworzenie grupy projektowej, która zajęła się diagnozowaniem potrzeb uczniów, środowiska szkolnego i lokalnego, opracowanie wyników   badań, wyłonienie priorytetów,opracowanie planu działań,szukanie sponsorów,szukanie sojuszników niezbędnych do realizacji projektu.
O realizacji projektu zastali poinformowani: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Utworzono harmonogram i wyeksponowano go w widocznym miejscu na korytarzu szkolnym.


                  Etap II - pracowaliśmy przez 6 tygodni. Każdy tydzień odbywał się pod innych hasłem jednocześnie pielęgnując i utrwalając wszystkie założenia, cele uwzględnione w projekcie.

TYDZIEŃ I - Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na właściwą postawę ciała. Grupa projektowa najpierw starała się na podstawie obserwacji uczniów znaleźć przyczyny coraz to częściej występujących wad postawy u dzieci i młodzieży. Wypracowano wskazówki co należy robić, aby ograniczyć ten problem zdrowotny, ale i estetyczny. Następnym etapem tego zadania było uzupełnienie i wzbogacenie tych wniosków o inne przyczyny i skutki nieprawidłowej postawy w oparciu o różne źródła informacji. To stało się podstawą do zredagowania ulotek skierowanych do uczniów i rodziców. 

Jednocześnie opracowano karty pracy dla nauczycieli z zestawem ćwiczeń kształtujących właściwą postawę ciała do wykorzystania na lekcjach podczas ćwiczeń śródlekcyjnych, a także do indywidualnej pracy w domu. Równocześnie przez pięć dni uczniowie wszystkich klas wykonywali ćwiczenia pozwalające skorygować postawę ciała, między innymi test ścienny. Społeczność szkolna bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach śródlekcyjnych według wskazówek zaproponowanych przez naszą grupę projektową.

    

Ćwiczenia gimnastyczne zaczęto również wykonywać na przerwach międzylekcyjnych, na korytarzach szkolnych i w sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

W ramach pedagogizacji rodziców przygotowaliśmy prelekcje jak kształtować prawidłową sylwetkę ciała. Ponadto rodzice otrzymali cenne informacje na temat wskazówek, jak w warunkach domowych sprawdzić prawidłową postawę dziecka.

W ramach pracy zespołów samokształceniowych przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli:

  • jak kształtować właściwą postawę ciała z częścią praktyczną,

  • jak należy zdrowo się odżywiać w kontekście Nowej Piramidy Zdrowego Żywienia,

  • ćwiczenia praktyczne obliczania swojego BMI oraz obliczania wartości kalorycznej posiłków,

  • zdrowotne efekty aktywności fizycznej.


TYDZIEŃ II - Prawidłowe odżywianie - rola składników odżywczych

            Uczniowie zapoznali  z wytycznymi Nowej Piramidy Zdrowego Żywienia oraz konieczności ustalania diety w zależności od płci, wieku i aktywności fizycznej. Utrwalili i pogłębili wiadomości z zakresu roli składników odżywczych i ich źródeł. Na podstawie zdobytych wiadomości, przygotowywali drugie śniadanie i obliczali wartości kaloryczne. Pierwszą czynnością jaką mieli wykonać uczniowie, to odpowiednie przygotowanie stanowisk  do higienicznej pracy z jedzeniem. Następnie zapoznali się z poprawnym korzystaniem i interpretowaniem informacji przedstawionych w tabelach. Po czym przystąpili do ważenia składników, z których miało być przygotowane drugie śniadanie i obliczenie wartości energetycznej. Porównali je z normami przedstawionymi przez Instytut Żywienia i Żywności. Finał tych prac był kolorowy i wartościowy w postaci zdrowych kanapek i przekąsek.

Grupa projektowa ustaliła dyżury w stołówce, przekonując kolegów i koleżanki do spożywania surówek i sałatek. Zapoznanie z produktami, które mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka i  zachęcanie kolegów do zakupu jabłek w sklepiku szkolnym.

Nasi uczniowie nie mieli stałego dostępu do pitnej wody. Dlatego na korytarzu pierwszego piętra zamontowany został DYSTRYBUTOR DO WODY  PITNEJ

  

 

TYDZIEŃ III - Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej

Zorganizowany został happening, w którym uczniowie maszerowali ulicami miasta z kolorowymi transparentami i wręczali mieszkańcom ulotki

   

  Ogłoszono i przeprowadzono konkursy na logo szkoły i konkurs literacki.

            W konkursie na logo szkoły zwyciężył Kacper Rzeczkowski.

   W konkursie literackim najlepszych wyłoniła komisja składająca się z nauczycieli języka polskiego:

       I miejsce – Martyna Kęska, Szymon Maćko

       II miejsce  – Sonia Szatko, Paulina Macewicz

       III miejsce  -  Kamila Katolik,

                             praca grupowa: Szymon Jędrysek, Karol Didyłowski, Sonia Szatko, Aleksandra Gnot,  Wiktoria Fergisz, Marcel Kroczak.

TYDZIEŃ IV - Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem

            Montaż słowno – muzyczny „Żyj zdrowo” – promujący zdrowy styl życia. 

    Zorganizowano dla rodziców prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną  oraz pokazem ćwiczeń korygujących właściwą postawę ciała. W spotkaniu uczestniczyła higienistka szkolna.  

 Uczniowie obliczali i interpretowali wskaźnik BMI. Grupa projektowa opracowała i przekazała wszystkim nauczycielom i wychowawcom karty pracy niezbędne do przeprowadzenia tego zadania.  Wykonana została gazetka na korytarzu szkolnym w celu utrwalenia wiadomości na temat zdrowego stylu życia.  Co tygodnia gazetka była wzbogacana o nowe wiadomości. Wszyscy chętnie korzystały z wystawek i gazetek.

  

    Chłopcy z grupy projektowej z okazji Dnia Kobiet złożyli życzenia Paniom, a zamiast symbolicznego kwiatka wręczyli jabłka.

  

TYDZIEŃ V - Chemia na talerzu. Podsumowanie działań w ramach programu

           Przeprowadzenie zajęć otwartych: doświadczenia i eksperymenty w których uczestniczyli uczniowie
 klas 4 – 6.

Doświadczenia i pokazy podzielone były na 7 stanowisk:

       1. określanie odczynnika pH produktów i napojów

       2. wykrywanie składników pokarmowych

      3. oglądanie preparatów poszczególnych produktów pod mikroskopem,

      4. szkodliwość niektórych produktów spożywczych na zdrowie człowieka

      5. zapoznanie z budową i funkcją głównego narządu zmysłu odbierania smaków

      6. zachowanie się warzyw i owoców pod wpływem kwasów

      7. przemiany chemiczne zachodzące w trakcie przygotowywania posiłków, pieczenia ciasta.

Przy każdym stanowisku w roli asystenta, nauczyciela był uczeń z grupy projektowej, który nadzorował i pomagał przeprowadzać doświadczenia.

  

W celu sprawdzenia zdobytych wiadomości i umiejętności podczas działań realizowanych w ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono „Wielki test wiedzy o zdrowiu” dla uczniów i rodziców. Test cieszył się dużym powodzeniem, uczestniczyło w nim 50 uczniów i 17 rodziców. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy.

  

    Uczniowie całej szkoły opracowali indywidualny  health plan czyli model zdrowego stylu życia.

            Dzięki zaangażowaniu i olbrzymiej pracy rodziców odbyła się degustacja sałatek, surówek i koreczków owocowych dla całej społeczności szkolnej.

  

Uwieńczeniem działań programu „Trzymaj formę” było zaproszenie uczniów, ich rodziców, znajomych na sobotni marsz nornic walking.

  

Opracowała Genowefa Górecka

                                                          

                                 

Sprawozdanie z realizacji projektu
do KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY

PROMUJĄCY ZMIANĘ ZACHOWAŃ W ZAKRESIE STYLU ŻYCIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM W RAMACH REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ!

w roku szkolnym 2015/2016

Szkoła uzyskała I miejsce w województwie opolskim i została zakwalifikowana do etapu krajowego.

 

Tytuł projektu

Zdrowie – to skarb, kapitał każdego człowieka

 

Imię i nazwisko nauczyciela – inicjatora,koordynatora i realizatora projektu

Genowefa Górecka

 

1.      Opis realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych projektu.

 

·         Pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia: wartości odżywczych składników pokarmowych i ich źródeł

- zaprezentowanie wszystkim uczniom nowej Piramidy Żywienia

- wykonanie wystawki edukacyjnej,

- poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie wiedzy na temat prawidłowego żywienia,

- zorganizowanie dyżurów uczniowskich w stołówce szkolnej mających na celu zachęcanie dzieci do spożywania surówek,

- przygotowywanie przez uczniów kanapek uwzględniając wszystkie składniki odżywcze, obliczając ich wartość odżywczą

- dbałość o zdrowie i estetykę: obliczanie BMI,

- zamontowanie dystrybutora do wody pitnej dla dzieci

- zorganizowanie dnia degustacji,

- inscenizacja dla uczniów „Żyj zdrowo”

- wykonanie ulotek pt. „Recepta na zdrowie”

- konkurs dla uczniów, rodziców i innych osób dorosłych „Wielki test wiedzy o zdrowiu”

- wykonanie prezentacji multimedialnej „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem”.

- szkolenie w ramach zespołów samokształceniowych,

- wykrywanie składników pokarmowych za pomocą ćwiczeń laboratoryjnych

- szkodliwość niektórych produktów spożywczych na zdrowie człowieka – eksperymenty i pokaz.

·         Poszerzenie, zrozumienie wiadomości na temat przyczyn powstawania wad postawy

- wykonanie prezentacji multimedialnej „Możesz ograniczyć ryzyko wystąpienia wad postawy”

- szkolenie w ramach zespołów samokształceniowych

- przygotowywanie kart pracy z propozycjami ćwiczeń oraz testem sprawdzającym wady postawy

 

·         Kształtowanie właściwej postawy ciała:

- przeprowadzenie testu ściennego i innych ćwiczeń korygujących

- zredagowanie ulotek skierowanych do uczniów i rodziców,

- zwrócenie uwagi na ćwiczenia śródlekcyjne,

- ćwiczenia gimnastyczne międzylekcyjna na korytarzu szkolnym i w sali gimnastycznej prowadzone grupę projektową pod bacznym okiem nauczyciela wychowania fizycznego,

- w ramach pedagogizacji odbyło się szkolenie nt przyczyn powstawania wad postawy w wieku szkolnym i sposób ograniczenia wystąpienia nieprawidłowości.

- konkurs dla uczniów, rodziców i innych osób dorosłych „Wielki test wiedzy o zdrowiu”

- wykonanie prezentacji multimedialnej „Możesz ograniczyć ryzyko wystąpienia wad postawy”

- prelekcja na temat właściwej postawy ciała dla rodziców

- szkolenie w ramach zespołów samokształceniowych

·         Uświadomienie odbiorcom projektu potrzeby aktywności fizycznej jako warunku prawidłowego rozwoju dobrego samopoczucia oraz dyspozycji do uczenia się.

- został przeprowadzony sportowy tor przeszkód dla rodziców i uczniów,

- korzystając z różnych źródeł w tym ze zbiorów internetowych pogłębiano wiedzę na temat zdrowotnych aspektów aktywności fizycznej,

- wykonywanie prac plastyczno – technicznych w celu wykonania wystawki „Zdrowotne efekty aktywności fizycznej”

- przygotowano ulotki dla wszystkich odbiorców,

- zorganizowano sobotni marsz nornic walking,

- piesza wycieczka w formie ścieżki matematyczno – przyrodniczej na Górę Gipsową i Zakładu Hodowli Bydła

- wycieczka rowerowa edukacyjno – zdrowotne do Leśnego Rezerwatu w Rozumicach,

- konkurs dla uczniów, rodziców i innych osób dorosłych „Wielki test wiedzy o zdrowiu”

·         Uwrażliwienie osób dorosłych (Rady Rodziców, instytucji i organizacji) na biologiczne potrzeby dzieci i uczniów

- złożenie wniosku o dofinansowanie do Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu,

- zredagowanie podania do Rady Rodziców o wsparcie finansowe projektu,

- zaangażowanie rodziców w przeprowadzenie dnia degustacji,

- konkurs dla uczniów, rodziców i innych osób dorosłych „Wielki test wiedzy o zdrowiu”

 

·         Uświadomienie znaczenia zbilansowanej diety dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia:

- wyszukiwanie z różnych źródeł informacji,

- dbałość o zdrowie i estetykę: obliczanie BMI,

- przygotowywanie przez uczniów kanapek z obliczając ich wartość zapotrzebowania energetyczną drugiego śniadania,

- opracowanie indywidualnego healthplanu,

- zapoznanie z tabelą wydatkowania energii podczas czynności dnia codziennego.

- wykonanie prezentacji multimedialnej.

2. Opis prezentacji rezultatów projektu (termin, miejsce, forma prezentacji, odbiorcy)

·           18.02.2016r. - prezentacja wiedzy i umiejętności uczniów na spotkaniu z rodzicami „Zdrowe dzieci – wspólny cel szkoły i rodziców” (prezentacja multimedialna, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, prezentacja prac uczniowskich: ulotki, plakaty, wiersze)

·           16.03.216r. przeprowadzono ankietę losowo wybranych uczniów i rodziców naszej szkoły „Czy wiesz, jak trzymać formę?” – wyniki ankiet pozwoliły określić kierunek zmian postaw w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i utrzymywania właściwej postawy ciała,

·         8.03.2016r. zorganizowano dzień „Owoc zamiast kwiatka”, aby utrwalić potrzebę zjadania warzyw i owoców kilka razy dziennie,

·         04.03.2016r. – sportowy tor przeszkód dla uczniów, rodziców i nauczycieli w celu spędzania aktywnych form wypoczynku,

·         9.03.2016r. – montaż dystrybutora do wody pitnej na korytarzu I piętra dla całej społeczności szkolnej,

·           11.03.2016r. – wykonanie ekspozycji najciekawszych prac literackich, plastycznych i informatycznych, przyrodniczych i historycznych na korytarzu szkolnym dla wszystkich uczniów,

·         15.03.2016r – przedstawienie w świetlicy szkolnej „Żyj zdrowo” dla całej społeczności szkolnej,

·           urządzenie sześciu wystawek edukacyjno – informacyjnych zgodnie z tematyką tygodniową zawartą w harmonogramie,

·           16.03.2016r. – opracowanie osobistego healthplanu – uczniowie wszystkich klas,

·           17.03.2016r. – doświadczanie i eksperymentowanie „Chemia na talerzu”, przypomnienie roli składników pokarmowych i ich wykrywanie w produktach, utrwalenie wiedzy na temat substancji szkodliwych w niektórych produktach spożywczych – uczniowie klas IV - VI

·         18.03.2016r. – „Smacznie, zdrowo, kolorowo” - dzień zdrowego odżywiania – degustacja surówek, sałatek, koreczków owocowych i warzywnych

·         18.03.2016r. – „Wielki test wiedzy o zdrowiu” – uczniowie i rodzice sprawdzali swoją wiedzę zdobytą podczas działań realizowanych w ramach projektu.

·         19.03.2016r. – sobotni marsz nortcwalking, - uczniowie i rodzice, nauczyciele,

·         21.03.2016r. – spotkanie całej społeczności uczniowskiej w świetlicy szkolnej w celu dokonania oceny realizacji projektu „Trzymaj formę”

3. Ocena uzyskanych wyników. Wpływ projektu na praktyczną zmianę stylu życia jego uczestników:

·         Rozbudziliśmy zainteresowania szeroko pojętą problematyką zdrowia,

·         Zostało wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie i innych,

·         Zwiększył się odsetek rodziców, którzy zaczęli wkładać więcej wysiłku na rzecz zdrowia własnego i rodziny,

·         Zwiększył się rozwój osobisty nauczycieli, rodziców, dzieci,

·         Pogłębił się zasób wiedzy,

·         Uległy poprawie relacje międzyludzkie: rodzic – dziecko, rodzic – nauczyciel, nauczyciel – dziecko,

·         Zacieśniła się współpraca pomiędzy rodzicami a nauczycielami,

·         Wypracowana została zgodność edukacji szkolnej z doświadczeniami w codziennym życiu, rodzinie i środowisku.

4. W jaki sposób rodzice uczestniczyli w realizacji projektu?

Prosimy określić, w jaki sposób rodzice angażowali się w realizację projektu:

X

aktywnie pomagali w realizacji / organizacji działań projektowych

X

wspierali działania projektowe rzeczowo / finansowo

X

wspierali działania w inny sposób

 

nie brali udziału w realizacji projektu

Szczegółowy opis zaangażowania rodziców w działania projektowe:

·       Wspólne wykonanie harmonogramu projektu w postaci plakatu.

·       Współudział w poszukiwaniu sojuszników, sponsorów do realizacji zadań

·       Współudział w przygotowaniu scenariusza dnia degustacji surówek i sałatek

·       Zaplanowanie niezbędnej ilości warzyw i owoców do wykonania koreczków owocowych i ich zakupienie

·       Sporządzenie listy zdeklarowanych rodziców, którzy pragną włączyć się do upowszechniania spożywania warzyw i owoców przez dzieci,

·       Pomoc w organizacji przedstawienia (przygotowanie rekwizytów i charakteryzacji uczniów).

·       Działania na rzecz środowiska szkolnego poprzez zamontowanie dystrybutora do wody,

·       Czynny udział w Wielkim teście o zdrowiu „Trzymaj formę”,

·       Uczestnictwo w sobotnim marszu nortcwalking, jednocześnie sprawowanie opieki nad grupami uczniów biorących udział w powyższym marszu.

·         Udział w ewaluacji całego projektu

·       Uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym realizację projektu.

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu było niezwykle bogate, potwierdzone licznymi zdjęciami i innymi  wytworami, które zostały ujęte w formę książkową. Za tę pracę od strony technicznej sedecznie dziękuję p. Alicji Polak.

 

PRZYPOMINAMY

RECEPTĘ NA ZDROWIE


Prowadź zbilansowaną dietę, która dostarczy Twojemu organizmowi wszystkich potrzebnych składników odżywczych w odpowiednich proporcjach.
Zbilansowana dieta - to nie jest trudne!
Zbilansowana dieta, to taka, która dostarcza organizmowi wszystkich potrzebnych składników odżywczych w odpowiednich proporcjach, ale
pamiętaj, że:

⦁ Energia, którą przyjmujesz w posiłkach, i ta którą spalasz, powinny się równoważyć.
⦁ Kieruj się zasadami zdrowego odżywiania ,a one pozwolą Ci czasami zjeść coś „niezdrowego” bez żadnych konsekwencji dla Twojego zdrowia.
⦁ Spożywaj posiłki regularnie, 4-5 posiłków co 3-4 godziny (uwzględniając produkty z każdej grupy w piramidzie zdrowia).

Nowe zasady piramidy zdrowego żywienia
I miejsce - zajmują warzywa i owoce (jadaj co najmniej 400g dziennie) Pięć porcji dziennie. Regulują pracę naszego organizmu.
Chronią przed nadciśnieniem tętniczym, chorobami sercowo –naczyniowymi, zmniejszają ryzyko zmniejszania różnych rodzajów raka.
II miejsce – produkty zbożowe– ich funkcją jest uzyskiwanie energii. Jedz najlepiej produkty pełnoziarniste, gdyż zawierają witaminy i sole mineralne oraz błonnik.
Błonnik reguluje pracę przewodu pokarmowego, ułatwia dbanie o linię, zapobiega zaparciami i powstawaniu nowotworów jelita grubego.
III miejsce – mleko i jego przetwory (dorośli 2 szklanki a dzieci 3-4 dziennie) – to źródło białka, soli mineralnych (wapnia, magnezu),czyli budulca dla mięśni i kości, jak również witamin.
IV miejsce – mięso, ryby, rośliny strączkowe, jaja - bogactwo białka, soli mineralnych i poza tym witamin.
produkty mięsne do 0,5 kg na tydzień (2 porcje dziennie). Ogranicz spożycie mięsa czerwonego na rzecz białego.
- Rośliny strączkowe- jedz 2X w tygodniu.
- Ryby świetnie zastępują mięso, a ponadto dostarczają cennych kwasów omega-3 (działanie przeciwzapalne).
- Nie bójmy się jajek ( nawet 6 szt. tygodniowo).
V miejsce -wzbogać swoją dietę w garść orzechów, nasion słonecznika, dyni. Zawierają witaminy, kwasy omega-3.
Tłuszcze są nam potrzebne, ale wybieraj oleje, oliwy, a unikaj tłuszczów zwierzęcych. Spożywaj do dwóch łyżek dziennie.
Dopełnieniem właściwego odżywiania jest ograniczenie soli (dziennie5g), cukru na rzecz ziół.

Dbaj o to: Co jesz! Jak często! Ile jesz!

⦁ Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów gł. WODĘ ok. 2 L DZIENNIE.

Zbawienna właściwość wody.
*pomaga trawić , wchłaniać i przenosić pokarm,
*usuwa zbędne produkty przemiany materii, w tym związki toksyczne,
*reguluje temperaturę ciała, chroni i nawilża cia

Bądź aktywny fizycznie! Codziennie! TO PODSTAWA ! 60 minut dziennie!⦁ Zachowaj  skorygowaną  postawę ciała   podczas siedzenia przy biurku, ławce, przed komputerem oglądaniem telewizji czy podczas chodzenia. 
Jakie będziesz mieć korzyści? :
- zwiększy się Twoja odporność,
- mięśnie będą bardziej wytrzymale i sprężyste ,podniesie się sprawność i wydolność fizyczna,
- będziesz mieć lepszą pojemność płuc,
- Twój mózg będzie bardziej dotleniony , a więc pobudzi się sprawność intelektualna,
- poprawisz refleks i koordynację ruchową,
- uzyskasz ładą zgrabną, sylwetkę, poprawi się postawa ciała,
- poprawi się stan skóry, będziesz wyglądać młodziej,
- rozładuje się napięcie i zniweluje stres, poprawi się samopoczucie,
- jakość snu będziesz mieć lepszą,
- uzyskasz więcej energii i wigoru.


Drogi uczniu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Produkty szkodliwe dla zdrowia
Istnieją produkty, których nie powinniśmy jeść, a jeśli już to sięgać po nie naprawdę sporadycznie, Są to:
⦁ COCA-COLA oraz inne napoje gazowane – wypłukują wapń z kości, mają dużo cukru, konserwantów i sztucznych barwników.
⦁ JEDZENIE TYPU FAST FOOD – jest wysoko przetworzone, naładowane tłuszczem, solą i sztucznymi dodatkami. Brakuje w nich najważniejszych wartości odżywczych – błonnika, witamin, soli mineralnych.
⦁ FRYTKI – mają szkodliwe tłuszcze, które są przyczyną: raka, skrzepów, zapaleń, otyłości itp.
⦁ CHIPSY, ŻELKI - są pełne sztucznych barwników, substancji smakowych i konserwantów, które są rakotwórcze. Chipsy zawierają szkodliwe tłuszcze.
SŁODYCZE – duża ilość cukru jest niezdrowa, powoduje otyłość. Słodycze odgrywają dużą rolę w powstawaniu próchnicy zębów, zaburzają pracę układu nerwowego. Produkty te nie dostarczają organizmowi składników odżywczych, a jedynie kalorie.

Ogranicz także do minimum spożycie:

⦁ TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – powodują otyłość.
⦁ SOLI – nadmiar prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, zatrzymuje wodę w organizmie, odkłada się w wątrobie z innymi toksynami.
⦁ BIAŁEGO CUKRU DO SŁODZENIA HERBATY – powoduje szkody w organizmie takie jak w przypadku słodyczy.

ZANIM ZJESZ - ZASTANÓW SIĘ!!!

Oczywiście nic się nie stanie, jeśli sięgniesz po tego typu jedzenie okazjonalnie, ale, gdy stanowi oni dużą część Twojej diety, narażasz siebie na ryzyko zachorowania na poważne choroby, takie jak: rak, choroba niedokrwienna serca, cukrzycę itp.

Gotowa, mocno przetworzona żywność
jest niebezpieczna dla naszego zdrowia!

zobacz również: