organizacje szkolne - Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2018/2019 przywitał nas zmianami. Nasi ósmoklasiści uczą się  teraz w budynku przy ul Kościuszki, jednak nie rezygnują z pracy w Samorządzie Uczniowskim, bo przecież w dalszym  ciągu są uczniami naszej szkoły. 16 września pomogli we wprowadzeniu w życie szkoły naszych uczniów. Kamila przypomniała im obowiązki ucznia zawarte  w ślubowaniu, a obecność pocztu  sztandarowego podkreślała, że ślubowanie  pierwszoklasistów to ważne  wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Potem były już tylko pyszne kremówki w towarzystwie nauczycieli  i dużo uśmiechów.  Wszystkim pierwszoklasistom życzymy powodzenia ! 

                                                                                                   

 

„Samorząd jest  to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą  się, działają, żeby jeden drugiego nie krzywdził,
nie przeszkadzał nie dokuczał, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności,
to nie tylko praca ale i walka w obronie porządnych, dzielnych, słabych, przeciwko 
wrogom porządku i sprawiedliwości”.         

                                                                                                                                                                                                                        J. Korczak 

Uwaga! Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy opuszczamy szkołę. W naszej szkole przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego jest Kamila Katolik. Zastępcami przewodniczącej są: Natalia Bondarewicz, Matylda Makarska. Naszym opiekunem jest p. Edyta Gonet. Reprezentując  wszystkich  uczniów realizujemy różne  zadania. Między innymi, staramy się integrować całą społeczność szkolną, uczyć i zachęcać dzieci do aktywności na rzecz szkoły, dbamy o  estetykę szkoły opiekując się gazetką na korytarzu. Jesteśmy pomocni przy organizowaniu  apeli, festynów i uroczystości szkolnych. 

               Reprezentujemy naszą szkołę  w poczcie sztandarowym. W tym  roku w skład  pocztu wchodzą:  Julia Węgrzyn, Izabela Kutscha i Dawid Węgrzyn.

            

        Staramy się dobrze współpracować z Radą Rodziców i innymi  organizacjami  szkolnymi. Ważne są dla nas te imprezy, które integrują wszystkich uczniów i dają radość, dlatego organizujemy  Mikołajki,  Walentynki czy bawimy się wspólnie na dyskotekach szkolnych. Służymy pomocą innym i motywujemy do zbiórki materiałów  wtórnych, szukamy na co dzień pomysłów, co zrobić by  w naszej  szkole żyło się nam lepiej i przyjemniej.

       
Po co istnieje samorząd szkolny?

 • wspólnie działając, możemy więcej osiągnąć, wpłynąć na to, co dzieje się w szkole,
 • mamy szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi,
 • rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
 • możemy znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu,
 • wzbogać ofertę imprez szkolnych,
 • możemy znaleźć fundusze na realizację swoich pomysłów,
 • zyskujemy satysfakcję z możliwości zrobienia czegoś dla innych,
 • mamy szansę wykazać się swoją kreatywnością,
 • możemy skuteczniej bronić praw ucznia,
 • uczymy się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia
 • bierzemy udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości i uzyskujemy szansę na rozwiązanie szkolnych problemów.

Uprawnienia samorządu szkolnego - do czego ma prawo samorząd

 • uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego
 • samodzielne ustalania w regulaminie zasad wyboru i działania samorządu,
 • wybór opiekuna samorządu,
 • przedstawianie opinii i wniosków do rady szkoły, dyrektora i rady pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły,
 • reprezentowanie uczniów w realizacji ich prawa do:
  • wydawania gazetki szkolnej,
  • umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • organizacji życia szkolnego,
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
 • przedstawianie wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.

zobacz również: