Aktualności - Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Dzień Liczby Pi obchodzimy co roku 14 marca. Święto to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie kilka faktów o najsłynniejszej liczbie świata.

Więcej: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Dzien-Liczby-Pi-co-to-za-swieto-CIEKAWOSTKI

Uczniowie przygotowują obraz pikomaty, plakaty oraz przypominają sobie, co to jest za liczba. Definiowana jest jako stosunek obwodu koła do długości średnicy. π (czyt. pi), ludolfina, stała Archimedesa. 

Symbol π wprowadził walijski matematyk i pisarz William Jones w monografii Synopsis Palmariorum  Matheseos w 1706. π jest pierwszą literą greckiego słowa περίμετρον – perimetron, czyli obwód.

Pewnie nikt z Was nie pamięta, ale liczba Pi jest nieskończona i jest  niewymierna. W przybliżeniu wynosi - 3,14. Czasami możemy się spotkać z przybliżeniem 3,14159. Dla ciekawskich przedstawimy liczbę z dokładnością do 204 miejsc po przecinku

π ≈ 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628…

Ale dlaczego w przybliżeniu? Dziś jesteśmy w stanie obliczyć wartość pi do milionów miejsc po przecinku.

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...