Aktualności - Próbny egzamin ósmoklasisty

            25 stycznia 2022r odbył się Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Matematyki z Operonem.

            Celem egzaminu próbnego jest umożliwienie uczniom nabrania pewności i obycia się w sytuacji egzaminacyjnej, zdiagnozowanie, które umiejętności uczeń już opanował w stopniu zadowalającym, a które wiadomości i umiejętności wymagają jeszcze doskonalenia. Arkusz egzaminacyjny zawierał 19 zadań różnych typów. Były to zadania typu prawda-fałsz, zamknięte wielokrotnego wyboru oraz 4 zadania otwarte. Czas pracy: 100 minut.

              Próbny egzamin dla klas ósmych został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia  i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

              Egzamin dla uczniów przeprowadzany został wyłącznie w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym.

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...