Aktualności - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

w Zespole Szkół w Kietrzu

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Kietrzu dnia 1 września 2021 r. rozpoczynają nowy rok szkolny wg następującego harmonogramu:

 

  • 9.00-10.00 - przywitanie uczniów klas 0-IV - na placu apelowym za szkołą lub w sali gimnastycznej (w razie niepogody) przy ul. Głowackiego 37. Istnieje możliwość uczestnictwa w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczniów wraz z rodzicami. Po przywitaniu - spotkanie uczniów z wychowawcami w salach szkolnych.
  • 10.00-11.00 przywitanie uczniów klas V-VIII oraz Szkoły Branżowej i LO - na placu apelowym przed szkołą lub w sali gimnastycznej (w razie niepogody) przy ul. Kościuszki 14. Istnieje możliwość uczestnictwa w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczniów wraz z rodzicami. Po przywitaniu - spotkanie uczniów z wychowawcami w salach szkolnych.

 Z uwagi na obowiązujący stan epidemii prosimy o ograniczenie liczby dorosłych podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Do budynku szkoły można wejść głównym wejściem lub wejściem od strony świetlicy szkolnej. Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk. W przestrzeni wspólnej szkoły wszyscy zobowiązani są stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

       Po uroczystym powitaniu dzieci z klas zerowych przez p. dyrektor, istnieje mośliwość odbioru dziecka ze szkoły lub pozostawienia podopiecznego pod opieką nauczycieli - w przedszkolu do godziny 16.00.

      Uczniowie klas I zwyczajowo mogą przynieść ze sobą do szkoły tuby ze słodyczami.laughing

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...