Aktualności - Zarządzenie dyrektora ZS w Kietrzu

Zarządzenie nr 11/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół w Kietrzu

z dnia 4 maja 2021r

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kietrzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 maja 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Od dnia 4 maja 2021r do 25 czerwca 2021r klasy I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kietrzu realizują zajęcia lekcyjne w sposób stacjonarny.

  2. Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz uczniowie LO im. C.K. Norwida oraz Szkoły Branżowej I stopnia realizują zajęcia lekcyjne w sposób zdalny.

  3. Od 17 maja 2021r do 28 maja 2021r zajęcia realizowane są hybrydowo, tj:

  1. Od dnia 17 maja 2021r do 21 maja 2021r uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II realizują zajęcia w trybie stacjonarnym, a uczniowie klas LO im. C.K. Norwida oraz Szkoły Branżowej I stopnia – w sposób zdalny.

  2. Od 24 maja 2021r do 28 maja 2021r uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kietrzu oraz uczniowie LO im. C. K. Norwida oraz Szkoły Branżowej I stopnia realizują zajęcia w trybie stacjonarnym, a uczniowie klas V-VIII szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – w trybie zdalnym.

  1. Od 31 maja 2021r do 25 czerwca 2021r wszyscy uczniowie Zespołu szkół w Kietrzu uczęszczają na lekcje stacjonarnie.

§ 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie 04.05.2021r.

  2. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...