Aktualności - Wyniki rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Kietrzu

Szanowni Rodzice! Od dania 23 marca listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół na rok szkolny 2021/2022 są umieszczone na drzwiach wejściowych do szkoły.

Zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie placówki lub pod numerem telefonu 77 485 44 84

zobacz również: