Aktualności - XXI Wojewódzki Konkurs Matematyczny. Etap miejsko-gminny 2020/2021

22 stycznia 2021r w Zespole Szkół w Kietrzu odbył się XXI Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego na etapie miejsko/gminnym.

Konkurs przeprowadzili nauczyciel w składzie: Danuta Dwucet, Magdalena Czornobaj i Bożena Lechoszest.

W tym konkursie wzięli udział uczniowie, którzy uzyskali na etapie szkolnym nie mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia.

Cel konkursu to:

  • Popularyzacja matematyki.
  • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych.
  • Podnoszenie poziomu wiedzy matematycznej.
  • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy.
  • Ujawnianie talentów matematycznych.
  • Stwarzanie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętniści w zakresie matematyki.

Jednak konkursy matematyczne wymagaja od uczniów nie tylko wiedzy, ale umiejętności operowania nią w rozwiązywaniu zadań nietypowych, dostrzegania i rozumienia powiązań matematycznych, zastosowania tych powiązań do rozwiązywania zadań problemowych.

Do konkursu przystąpiło trzech uczniów: Magda Kacprzak kl. 8 ze szkoły w Kietrzu, Franciszek Wacławczyk kl.8 i Tymoteusz Mikler kl. 7 ze szkoły w Nowej Cerekwi.

Czas rozwiązywania zadań na tym etapie wynosił 120 minut. Konkurs podzielony był na dwie części po 60 minut. Razem 11 zadań do rozwiązania, w tym 6 zadań otwartych. Do zdobycia było 40 punktów. Aby zakwalifikować się do etapu wojewodzkiego należało zdobyć co najmniej 34 punkty.

Niestety żaden z uczniów nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Jednak wszyscy uczestnicy konkursu są zwyciężcami. Sama obecność na konkursie była dla nich już sukcesem.

Dziękuję Dyrekcji szkoły i Paniom za  miłą współpracę  oraz Wam uczniowie za podjęcie się trudu zmagań z zadaniami matematycznymi.

Nie zmarnujcie swoich talentów. Pogłębiajcie i rozszerzajcie  nadal swoją wiedzę matematyczną.  Powodzenia.

Z zachowaniem wszystkich norm sanitarnych, konkurs przebiegł bez zakłóceń.

                                                                                                                                                                                                                   Danuta Dwucet

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...