Aktualności - Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zs w Kietrzu nr/2020/2021 od dnia 27 października

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu przy ulicy Głowackiego 37 pozostanie zamknięta dla Rodziców / Opiekunów dzieci przyprowadzanych / odbieranych do / ze szkoły.

Do placówki wpuszczane będą dzieci, które pod opieką pracowników szkoły będą (w razie potrzeby) przebierane z odzieży wierzchniej odprowadzane do sal lekcyjnych.

Po lekcjach:

- dzieci zapisane na zajęcia  świetlicowe będą odprowadzane do świetlicy i odprowadzane do rodziców przez pracowników placówki do drzwi wyjściowych od strony świetlicy,

- dzieci odbierane przez rodziców bezpośrednio po lekcjach odprowadzane do drzwi wyjściowych GŁÓWNYCH, do rodzica,

- Dzieci, którym rodzice zezwolili na samodzielny powrót do domu - odprowadzane do drzwi wyjściowych ze szkoły.

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...