Aktualności - Zawieszone zostają zajęcia w szkole w klasach IV-VIII.

Od 26 października będziemy realizować podstawę programową w klasach IV-VIII z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. W naszej szkole kanałem komunikacji jest platforma Microsoft365, a w szczególności aplikacja TEAMS. Ponadto kontakt z nauczycielami zapewniony jest przez e-dziennik. Naukę organizowana będzie zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...