Aktualności - Próbny sprawdzian ósmoklasisty z matematyki 2020/21

               23 października 2020 r uczniowie klas 8a, 8b i 8c  przystąpili do egzaminu próbnego  z matematyki.

Sprawdzian przygotowali nauczyciele matematyki: Danuta Dwucet, Alicja Polak i Magdalena Czornobaj.

               Celem egzaminu próbnego jest umożliwienie uczniom nabrania pewności i obycia się w sytuacji egzaminacyjnej, zdiagnozowanie, które umiejętności uczeń już opanował już w stopniu zadowalającym, a które  wiadomości i umiejętności wymagają jeszcze doskonalenia. Arkusz egzaminacyjny zawierał 23 zadania różnych typów. Były  to zadania typu prawda-fałsz, zamknięte wielokrotnego wyboru oraz 6 zadań otwartych.

              Próbny egzamin dla klas ósmych został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia  i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

              Egzamin  dla uczniów przeprowadzany  został wyłącznie w celu informacyjnym  (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym.

                                                                                                                                                                                                                                            Danuta Dwucet

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...