Aktualności - Próbny egzamin z matematyki dla klas siódmych

23 maja 2019r uczniowie klas siódmych przystąpili do egzaminu próbnego z matematyki.  Arkusz egzaminacyjny zawierał 23 zadania różnych typów. Były  to zadania typu prawda-fałsz, zamknięte wielokrotnego wyboru oraz 6 zadań otwartych. W przyszłym roku uczniowie bedą pisać egzamin ósmoklasisty. 

Próbny egzamin dla klas siódmych został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia  i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).  Egzamin  dla uczniów przeprowadzany  został wyłącznie w celu informacyjnym  (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

                                                                                                                                                                                                                                Danuta Dwucet

                                                                                                                                                                  

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...