Aktualności - Informacja dla rodziców

Informujemy, że po świętach tj. 24 kwietnia- środa uczniowie klas I-III mają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie ze swoimi planami lekcyjnymi, w swoich salach lekcyjnych z wychowawczyniami.

zobacz również: