Aktualności - Kocham Polskę - społeczności etniczne

Uczniowie klas siódmych na lekcjach geografii, realizowali zajęcia metodą projektu „Społeczności etniczne w Polsce". Celem było poznanie poszczególnych grup etnicznych, na które składają się oryginalne stroje, muzyka, zwyczaje, tradycje, obrzędy, gwara, historia,

budownictwo, rzemiosło artystyczne, a także regionalne potrawy. Duże zaangażowanie uczniów sprawiło, że prezentacje przedstawione na tle rekwizytów, wzbogaciły wiedzę o polskiej obrzędowości oraz  uświadomiły – czym jest tradycja dla narodu i jak ważne jest jej pielęgnowanie.

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...