Aktualności - Dzień Liczby Pi

Aby uczcić to święto zorganizowany w szkole został apel, na którym uczniowie zaprezentowali upieczone ciasta i odczytali  ułożone wiersze na temat liczby Pi. Podczas apelu 3 osobowe grupy z klas 4-7 wzięły udział w układaniu wyrazów zawierającyh "Pi'. Następnie z tych wyrazów układali opowiadanie dotyczące pożywienia.  Uczniowie przygotowali z okazji tego święta również plakaty i pikomaty. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za upieczone ciasta, a tym samym za włączenie się do obchodów Dnia Liczby Pi. To był słodki dzień.

Wiersz Matyldy Makrskiej z 6a. 

Liczba Pi jest wszędzie znana,

i powszechnie też lubiana.

Niewymierną zawsze zwana,

i bez końca spostrzegana.

Wciąż dyskusja wieczna trwa,

matematyk rację ma.

Choćbyś liczył i wyliczał,

nie masz szansy choćbyś zdziczał.

Przyjaciółką koła zwana,

ze średnicą spokrewniona.

Dużo cyfr zawiera w sobie,

każdy uczeń ci to powie.

Podziel obwód przez średnicę,

a odkryjesz tajemnicę.

Po przecinku cyfr jest wiele,

ucz się matmy nie bądź leniem!

Wiersz Kamila Dudka z kl. 7b

JUŻ NIE KRZYCZCIE, NIE BIEGAJCIE

TYLKO WSZYSCY POSŁUCHAJCIE.

JAK CICHUTKO TU BĘDZIECIE

TO CZEGOŚ CIEKAWEGO SIĘ DOWIECIE.

CZY WY WIECIE CO PI,

NIE SĄ TO WCALE LICZBY DWIE ANI TRZY.

JEST ICH DUŻO NIESKOŃCZENIE,

NIE WIEM ILE TRZEBA CZASU NA ICH NAUCZENIE.

NIE WIEM JAK TO WYTŁUMACZYĆ,

TRZEBA PO PROSTU TO ZOBACZYĆ

Pi = 3,14

A NASTĘPNIE CHOCIAŻ TE TRZY CYFRY

WBIĆ SOBIE DO GŁOWY,

BO TO KLUCZ DO ZADAŃ JEST GOTOWY.

CYFEREK TYCH PI ZAWIERA MILIONY,

I MOŻESZ SIĘ ZDZIWIĆ, MOŻESZ BYĆ ZŁY

ALE TEGO NIE ZMIENISZ,

BO TAKIE WŁAŚNIE JEST PI.

RÓŻNI UCZENI COŚ WYMYŚLALI,

LICZBĘ TĘ SKRÓCIĆ WCIĄŻ PRÓBOWALI.

NIESTETY NA NIC TO SIĘ ZDAŁO,

AŻ W KOŃCU SPOŁECZEŃSTWO JĄ ZAAKCEPTOWAŁO.

MY UCZNIOWIE TEJ SZKOŁY.

UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY,

ŻE OD DZISIAJ, CHOCIAŻ TE TRZY

CYFERKI ZAPAMIĘTAMY.

A KTO NIE DOTRZYMA SŁOWA,

NIECH OGARNIE TEGO TRWOGA,

BO KIEDYŚ PRZYJDĄ TAKIE DNI,

ŻE POŻAŁUJECIE

IŻ NIE ZNACIE LICZBY PI!

Wiersz Martyny Kontny z kl.4b

Liczba Pi- liczba nieskończona,

ale jest bardzo potrzebna ona.

Jak ją widzę, ale mina

a to Pani Ludolfina.

A ta nazwa jest osobliwa od imienia badacza sie nazywa.

Jest to liczbą niewymierną

ale za to jak potrzebną.

Już niedługo dzień światowy

wbiję sobie liczbe Pi do głowy.

Wiersz Emilii Piechaczek z kl. 4b

W głowie ciagle siedzi mi by dokończyć liczbę Pi,

ale braknie mi młodości, by liczyć do nieskończoności.

Uzywam do koła do liczenia, ale co z tego

gdy nie znacie przybliżenia.

Na początku piszemy 3 tak wyglada liczba Pi,

nastepnie przecinek, a za nim cyfr sznureczek.

Krótka historia liczby Pi.

Pi to jedyna liczba, która ma swoje święto. Po raz pierwszy Dzień Liczby Pi obchodzono w 1988 roku w San Francisco. Do dziś w Stanach Zjednoczonych cieszy się ono dużą popularnością.

Z tej okazji pieczone są tam okrągłe placki ("pie" wymawia się podobnie do "pi") i dyskutuje się o dziwnych właściwościach liczby Pi.

Liczba π (czytaj: liczba pi) – stała matematyczna, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki. Pi (zwana inaczej ludolfiną) jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Oznacza stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Jest też pierwszą literą greckiego słowa "perimetron”, oznaczającego obwód.

Datę 14 marca na Dzień Liczby Pi wybrano nieprzypadkowo - w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3.14, tak jak przybliżoną wartość ludolfiny.

Liczba π jest niewymierna, zatem jej rozwinięcie jest nieskończone i nieokresowe. Matematycy postawili hipotezę, że w rozwinięciu liczby π można znaleźć wszystkie liczby naturalne. Poetycką wersję tej hipotezy można odnaleźć w wierszu Wisławy Szymborskiej pt. "Liczba pi". Z tego powodu liczby, które mają tę własność, że ich rozwinięcia zawierają wszystkie liczby naturalne, nazywa się niekiedy liczbami Szymborskiej. Taką liczbą jest np. 0,1234567891011121314...

Liczba Pi

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
osiem dziewięć obliczeniem,
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.
Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nie ostatnie siedem,
przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...