Aktualności - OMNIBUS TRZECH PYTAŃ

Nauczyciele świetlicy ogłaszają następny cykliczny konkurs dla klas IV - VIII pt. "Omnibus trzech pytań". Tym razem jest to sprawdzenie wiedzy z przedmiotu historia.

Pytania wywieszone są w świetlicy szkolnej. Chętni uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie i prawidłowo odpowiedzą na trzy pytania otrzymają pozytywną ocenę cząstkową z danego przedmiotu.

Przypominamy także o cyklicznym konkursie krajoznawczym pt. "Jakie to miejsce?", w którym uczniowie mają za zadanie odgadnąć daną miejscowość na ilustracji, opisać jej historię i położenie, można dodać swoje dodatkowe zdjęcie danej miejscowości. Tak opracowaną  pracę należy przynieść do nauczycieli świetlicy. Prace zostaną nagrodzone w postaci cząstkowej oceny z geografii. Termin oddania prac - 20.03.2019r.

Nie zapominając o najmłodszych zorganizowaliśmy konkurs pt " W Świecie Bajek ". Chętni uczniowie klas  I - III mogą przynieść gotową pracę wykonaną samodzielnie swojej uluionej bajki np. Czerwonego Kapturka, Brzydkiego Kaczątka czy Zaczarowanej Zagrody. Gotowe prace zostaną nagrodzone niespodzianką.

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...