Aktualności - Lekcja otwarta z matematyki dla Rodziców kl. 4b

4 listopada 2018r odbyła się lekcja otwarta matematyki dla Rodzicow klasy 4b.  Tematem lekcji było porównywanie liczb naturalnych. Rodzice uczniów  licznie skorzystali z zaproszenia

i  chętnie wzięli udział w lekcji.

Lekcja matematyki miała na celu zaktywizowanie wszystkich uczniów, rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań, kształtowanie wytrwałości dążenia do celu, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, logiczne myślenie, koncentrację uwagi oraz integrację uczniów. Uczniowie na  lekcji doskonalili swoje umiejętności i wiadomości matematyczne dotyczące systemu dziesiątkowo-pozycyjnego.

 Serdecznie dziękuję Rodzicom za ich obecność.  Danuta Dwucet

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...