Aktualności - ZDROWIE,PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI, MŁODZIEŻY JEST NAJWAŻNIEJSZA

W Polsce w ostatnich latach notuje się tendencję do zmniejszania częstości palenia wśród dorosłych, natomiast niepokojąco wzrasta odsetek palaczy wśród młodzieży. Tytoń stał się więc najpopularniejszą używką stanowiącą zagrożenie dla zdrowia dzieci.

W związku z tym w naszej szkole szeroko realizuje się profilaktykę tytoniową. Dla jej skuteczności zostali włączeni rodzice.

O4.12.2017 roku odbyło się szkolenie dla rodziców klas czwartych zorganizowane przez p. Genowefę Górecką, którego tematem było:

Dlaczego coraz młodsze dzieci palą papierosy?

Jak zapobiegać temu zgubnemu nałogowi?

   Podczas spotkania rodzice zapoznali się z negatywnymi skutkami dla zdrowia dzieci podczas palenia czynnego i biernego, ale także z innymi problemami m.in. wpływem na wyniki w nauce, i na zachowania psychospołeczne.

Zostały omówione przyczyny, dla których dzieci i młodzież sięgają po papierosy oraz jak to się dzieje, że dochodzi do uzależnienia? Po czym uzyskali cenne wskazówki, co robić kiedy dowiedzą się ,że dziecko pali papierosy, jakich argumentów używać, aby przekonać ich o szkodliwości zażywania tej substancji.

Tak więc, szkoła i dom rodzinny ma bardzo ważną rolę do spełnienia. Należy tak wychowywać, aby uchronić dzieci przed negatywnymi skutkami dorastania, dojrzewania, dlatego zostały zaprezentowane podstawowe zasady wychowania.

Bez wahania możemy powiedzieć, że wykorzystujemy każdą okazję w celu ochrony naszych dzieci przed zgubnymi skutkami nałogu nikotynowego i kształtujemy prawidłową postawę, zachowania młodych ludzi, ukierunkowując na zdrowy styl życia.

zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...