Aktualności - Sprzątanie Świata 2016

We współczesnym świecie edukacja ekologiczna jest niezbędnym elementem kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Do aktywnej promocji proekologicznego stylu życia i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska zachęca nasze Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.

W tym roku odbywało się pod hasłem "Podaj dalej... drugie życie odpadów"

Głównym przesłaniem było:
·         unikanie odpadów - szacunek do przedmiotu,
·         uświadomienie negatywnego wpływu śmieci na środowisko i zdrowie człowieka,
·         utrwalenie nawyku segregacji surowców wtórnych,
·         przedłużenie "życia" przedmiotom, rzeczom poprzez niewyrzucanie ich pochopnie do kosza.            

Angażując rodziców w działalność na rzecz środowiska zorganizowaliśmy "wystawkę" z rzeczy wcześniej przyniesionych przez uczniów. Każdy uczeń mógł sobie wziąć to, co mu się spodobało i w przyszłości będzie wykorzystane.  Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Taki efekt był możliwy dzięki przeprowadzonym wcześniej na lekcjach przyrody pogadankom. Przy tak dużym zrozumieniu zależności pomiędzy przyrodą a człowiekiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że kondycja naszej planety będzie ulegać sukcesywnej poprawie. Pamiętajmy, wszystko leży w naszych rękach, a mówiąc bardziej dosłownie w naszych koszach.

                                                                                                                                             Genowefa Górecka

Galeria zdjęć


zobacz również:

Tam gdzie jest życie, tam jest nadzieja

2021-09-15

4wrześniao godzinie 10.00 reprezentacja klasy sportowej wraz z wychowawcą Elżbietą Piaskowy i nauczycielem wychowania fizycznego Grzegorzem...